صدای مجاهدین خلق ایران

همراه با قیام ۱۶ مهر

قیام مردم قهرمان لردگان- اعتراض فرهنگیان در شهرهای مختلف

با درود به مردم و جوانان قیام‌آفرین و بپا خاسته لردگان و عموم جوانان به‌ویژه در استان چهار محال و بختیاری

و مناطق اطراف که به حمایت از تظاهر کنندگان و قربانیان سیاست‌های ضدانسانی رژیم آخوندی فراخواند.
آنها که با تظاهرات شجاعانه و با شعار مرگ بر دیکتاتور و تهاجم به دفتر نماینده خامنه‌ای،

مسبب اصلی جنایات علیه مردم را نشانه گرفتند.

در همراه با قیام امروز :
• ادامه اعتراض مردم چنارمحمود با شعار مرگ بر دیکتاتور.
• حمایت های گسترده مردم بخصوص جوانان شهرهای مختلف از مردم قهرمان لردگان.
• اظهار وحشت سرکرده سپاه در استان چهارمحال و بختیاری از خیزش مردم لردگان.
• پیام خانم مریم رجوی به مردم و جوانان قیام آفرین و بپاخاسته لردگان.
• تجمع اعتراضی فرهنگیان در تهران، اصفهان و تبریز.
• گزارشی از شبکه های اجتماعی و قیام مردم دلاور لردگان.
• گزارشی با عنوان معلمان در نظام آخوندی در زیر خط فقر.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید