صدای مجاهدین خلق ایران
مشتقات دسته

رادیو پیک

برنامه‌ای برای دوستداران طنز سیاسی از گروه پیک شادی. دقایقی شاد با رادیو مجاهد