صدای مجاهدین خلق ایران
مشتقات دسته

راهی که آمدیم

در این برنامه آقای محمد حیاتی از مسولین سازمان مجاهدین خلق ایران به شکل گیری و تولد سازمان مجاهدین می‌پردازد. این برنامه سفری است پنجاه ساله از میان حوادث تاریخ ایران.