صدای مجاهدین خلق ایران
مشتقات دسته

کنتراست

کنتراست گفتگویی است با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتگویی نزدیک و شخصی تا آنها از تجربیات و اندوخته‌های سالیان طولانی مبارزهٔ خود علیه دو دیکتاتوری محمدرضاشاه و دیکتاتوری ولایت فقیه برای ما بگویند.