728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره صد و بیست

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و بیست
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و بیست

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره ۱۲۰

علل تعمیق و استمرار قیام و اعتراض در شهرهای مختلف

شنوندگان گرامی رادیو مجاهد - موضوع تعمیق و استمرار قیام ایران مورد تأیید شخصیتهای برجسته سیاسی قرار گرفته و بارها در رسانه‌های خارجی نیز به آن انعکاس داده شده که در برنامه‌های رادیو مجاهد حتماً شنیدید- و صد البته این‌که سرا ن دیکتاتوری ولایت فقیه هم وحشت و هراس شان را نسبت به‌عملیات دلاورانه این کانونها بارها ابراز کردند.

بحث امروز ما درباره علل تعمیق و استمرار قیام و اعتراض در شهرهای مختلف است که سر بازایستادن ندارد.

آیا اساساً بحث تعمیق و استمرار قیام در شهرهای ایران واقعی ست یا یک موضوع گذاراست؟ این پرسش برخی جوانان بوده که برای رادیو مجاهد ارسال کردند .

هم‌چنان که در برنامه‌های آموزشی قبلی از رادیو مجاهد گفته شد یکی از اهداف طرح استراتژی کانون‌های شورشی پیوند رهبری مقاومت سازمان‌یافته با بدنه‌ٔ اجتماعی بوده و هست. مکانیزم عمل این استراتژی نیز به این شکل است که تا پیش از تشکیل کانون‌های شورشی، شیوه‌ٔ عمل انقلابی سازمان مجاهدین خلق در چارچوب ارتش آزادیبخش ملی ایران که یک ارتش منظم و کلاسیک بود تعریف می‌شد، اما با تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی، سازمان ضمن حفظ ارتش آزادیبخش ملی ایران، با طرح یک استراتژی جدید که لازمه‌ٔ انطباق با شرایط جدید بود، تشکیل کانون‌های شورشی را در دستورکار خود قرار داد که ضمن آن و بر مبنای استراتژی تازه، ارتش آزادیبخش از محدوده‌ٔ یک کانون مرکزی خارج شده و در قالب تیمها و یکانهای شورشی و انقلابی متعدد به‌طور مستقیم با بدنه‌ٔ اجتماعی در داخل کشور پیوند برقرار کرد.

همراهان رادیو مجاهد

پس همان‌طور که متوجه شدید با این استراتژی، هم تمرکز امنیتی و اطلاعاتی رژیم از ارتش آزادیبخش ملی که یگانه کانون مقاومت و رزم انقلابی بود برداشته می‌شود، چرا که اکنون نه با یک کانون انقلابی که با کانون‌های متعدد و متکثر شورشی و انقلابی مواجه است و این مسأله به‌لحاظ امنیتی یک کابوس وحشتناک برای رژیم به شمار می‌رود، هم با ایجاد زمینه‌های عینی انقلاب توسط مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران و شروع خیزش‌ها در داخل کشور، کانون‌های شورشی که شاخه‌های ارتش آزادیبخش به‌شمار می‌روند، با سازماندهی و هدایت ثمربخش قیام، در واقع گفتمان هسته مرکزی و رهبری مقاومت را به خیابان‌ها و قیام کنندگان تزریق می‌کنند. این‌چنین قیام انقلابی با عمل منحصر به فرد کانون‌های شورشی، به‌طور واقعی تعمیق یافته و شرایط را برای رژیم غیرقابل مهار و برگشت‌ناپذیر می‌کند.

شنوندگان گرامی رادیو مجاهد

در این قسمت بجاست که به صحبت مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درباره لازمه استمرار قیام و نحوه انجام آن گوش کنیم:

جوانان آگاه و مبارز و کانون‌های شورشی در سراسر شهرهای میهن

برجسته کردن تضاد حاکمیت و ملت یکی از ویژگیهای استمرار قیام ایران است . توجه کنید:

یکی از وجوه برجسته‌ٔ شورای ملی مقاومت ایران و به ویژه سازمان مجاهدین خلق، هدایت تضادهای مختلف جنسی، قومی، مذهبی و طبقاتی به نفع تضاد حاکمیت - ملت و برجسته کردن این تضاد بوده است. این شیوه‌ٔ مبارزه که برآمده از تحلیل تاریخی سازمان از جامعهٔ ایران بود در ترکیب میلیشیا و بعدها هواداران و اعضای آن بروز و ظهور یافت. در حال حاضر نیز در ترکیب شورای ملی مقاومت می‌توان تنوعی از گرایشهای سیاسی، اجتماعی و اعتقادی را مشاهده کرد که بر پایه‌ٔ همین تحلیل شکل گرفته است. در این تحلیل به‌دلیل انطباق آن با واقعیات تاریخی، بیش از سایر تحلیل‌ها که درصدد سوار شدن بر یکی از تضادهای فرعی هم چون جنسی، قومی و طبقاتی بوده‌اند، مؤثر بوده و همین امر موجب شده است که سازمان مجاهدین خلق را مجهز به بدنه‌ای اجتماعی کند که همه‌ٔ مرزهای اعتباری برآمده از تضادهای فرعی را درنوردیده و آن را به یک نیروی بلامنازع در مبارزه‌ٔ انقلابی تبدیل کند.

اکنون کانون‌های شورشی نیز که ادامه‌ٔ تشکیلات سازمان در داخل میهن و نیروی اجرایی و پیش‌برنده‌ٔ مبارزه‌ٔ انقلابی به‌شمار می‌روند، با بهره‌گیری از این ویژگی، با نفوذ در همه‌ٔ اقوام، مذاهب و طبقات و از هر دو جنس و با تمرکز بر تضاد حاکمیت - ملت، ترفندهای دیکتاتور حاکم را که پیوسته هم چون رژیم دیکتاتوری سلطنتی سابق با برجسته کردن تضادهای فرعی درصدد کمرنگ کردن تضاد حاکمیت - ملت بوده، بلااثر کرده است. به‌دلیل چنین خصلتی که نیروی انقلابی امروز ایران دارد، ماهیت انقلاب نوین مردم ایران بدون تردید دموکراتیک خواهد بود و برخلاف عناوینی که نویسندگان به انقلاب‌های گذشته داده‌اند و آنها را دهقانی، کارگری، طبقه متوسط شهری و… تعریف کرده‌اند، به‌واقع باید انقلاب نوین مردم ایران را که در آستانه‌ٔ آن قرار داریم، یک انقلاب دموکراتیک تعریف کرد.

جوانان آگاه و مبارز و کانون‌های شورشی در سراسر شهرهای میهن آنچه شنیدید مطلبی بود با عنوان: کار کردهای راهگشای کانون‌های شورشی.