728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی - شماره بیست و یکم

آمورش برای کانون شورشی شماره۲۱
آمورش برای کانون شورشی شماره۲۱

 

تشریح عوامل مؤثر بر مختصات جامعه ایران
در برنامه گذشته گفتیم که: اکنون که شرایط کنونی و الزامات ضروری نیروی سرنگون کننده مشخص شده، باید بر این نکته مهم انگشت بگذاریم که نظام آخوندی از هر کس دیگری بهتر می‌داند که ویژه‌گی‌های چنین آلترناتیوی که تضمین‌کننده ‌ سرنگونی آخوندیسم باشد، در شورای ملی مقاومت با محوریت مجاهدین خلق ایران است و بس. اما سؤال این است که از منظر ولی‌فقیه، اصلی‌ترین تهدید نظام از چیست و کجاست؟پاسخ اینست که: چه کسی شک دارد که در جهان سیاست به‌خصوص در میان دولتها و حاکمیتها، همگان اولین اصلی را که تا انتها دنبال می‌کنند تا از آن مطمئن شوند، شناخت ریزبافت و جزئیات تهدیدها و اصلی‌ترین نیروی دارای تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی می‌باشد؟ بنابراین هر ایرانی باید یقین کند که رژیم آخوندی با کارچرخانی وزارت اطلاعاتش، از قبل و بعد از ۳۰خرداد ۱۳۶۰تا همین خرداد ۱۳۹۸اصلی‌ترین تهدید و نیروی دارای تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعیِ مقابل خود را همانا سازمان مجاهدین خلق ایران دانسته است و می‌داند. اعترافات سران و مهره‌های رژیم طی سالیان بر این واقعیت صحه می‌گذارد.
اگر مختصات شرایط کنونی جامعه ایران، که در برنامه‌های گذشته حول آن صحبت کردیم را با واقعیت ناگزیر آلترناتیو بودن شورا ی ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران تلفیق شود، حاصل آن این است که خامنه‌ای و تمامیت نظام آخوندی بیش از همه یقین دارند اگر چتر و شرط تعیین‌کننده شورا و مجاهدین خلق را از قیام‌ها و جامعه‌ جوشان ایران کنار بزنند یا حداقل خنثی کنند، ماندگاری نظام را حتی با تکرار قیام‌ها، امیدوارکننده می‌دانند.
علت این وضعیت چیست – دلیل اینست که از جانب دیکتاتورها صدها جنبش و تحرک اجتماعی و صنفی می‌توانند جریان داشته باشند و می‌توان میدان هم به آنها داد؛ اما وای اگر این جنبش‌ها و تحرکات، قدرت سازمانیافتگی و تشکیلات و رهبری داشته باشند! و هزار بار خطرناک‌تر این‌که چنین جریانی و پتانسیلی زنده، پویا و حاضر با قدمت ۵۴ساله در هیأت سازمان مجاهدین خلق ایران و سابقه ۳۸ساله در کسوت شورای ملی مقاومت ایران وجود داشته باشند.....

Listen to "آموزش برای کانونهای شورشی - شماره بیست و یکم" on Spreaker.