728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره صد و دو

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و دو
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و دو

سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ قسمت ۴

در برنامه قبلی به سرمنشاء عمق کینه خمینی نسبت به مجاهدین پرداختیم.
در قسمت چهارم از سلسله برنامه‌های سی خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – بحث جالب و مهمی را خواهید شنید.


پشت‌پرده یک نه بزرگ تاریخی
بله آنچه که خمینی دجال از مجاهدین خلق ایران می‌خواست -ولی هرگز به نیت شوم خود دست نیافت-
در این برنامه پروسه آن ایام را از زبان مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله محمود عضدانلو و عذرا علوی طالقانی و عباس صنوبری می‌شنویم.
و بالاخره عباس داوری از مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین از ملاقات خود با خمینی دجال در پاریس برایمان صحبت می‌کند.
سپس به اولین دیدار مسعود رجوی و سردار شهید خلق موسی خیابانی با خمینی می‌پردازیم.
چگونه در زمانه‌ای که مرتجعین تبلیغ می‌کردند که چهره خمینی را در ماه میبینند – اما مسئولان مجاهدین در آن زمان هرگز مرعوب و مقهور خمینی نشدند – و در مقابله تمام خواسته‌های او پاسخ منفی دادند- از جمله پیشنهاد سهیم شدن در قدرت توسط خمینی به مجاهدین – چرا؟
چون خمینی متحد و پشتیبان منافع مردم را هرگز نمی‌خواست /بلکه کسانی را می‌خواست که دست در دست او مردم رو سرکوب کنند و بازوی او باشند تا سیطره ارتجاعی و تروریستی‌اش را در کشورهای منطقه گسترش بدهند.
در این برنامه رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی درباره اولین دیدارش با خمینی توضیح می‌دهد که بسیار تکان دهنده است.....