728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی - شماره دوم

آمورش برای کانون شورشی شماره۲
آمورش برای کانون شورشی شماره۲

در این برنامه به ۴۰سال کارزار شکوهمند و رویارویی سازمان مجاهدین خلق ا یران با حکومت دیکتاتوری آخوندی می‌پردازیم.
آزادی،‌ نخستین، ضروری‌ترین و اساسی‌ترین شعاری است، که تنها با تحقق آن است که می‌توان سخن از دیگر گام‌های مبرم برای رستگاری مردم ایران به میان آورد.

 

Listen to "آموزش برای کانونهای شورشی - شماره دوم" on Spreaker.


یکی از اصلیترین رویارویی مجاهدین با خمینی دجال ضدبشر، کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸بود. که توسط خمینی حذف گردید....
انقلاب ضدسلطنتی سال ۵۷، نماد همدلی مردم ایران بود.
خمینی دجال هرگز در پی آزادی و خواست‌های دموکراتیک مردم ایران نبود.
شاه رهبران حقیقی انقلاب (از جمله مسعود رجوی) را یا به‌ شهادت رسانده، یا در زندانهای خود به حبس ابد محکوم کرده بود....
در دومین قسمت از برنامه مبارزه و پیروزی به این موضوع می‌پردازیم که: نخستین مرزبندی سازمان مجاهدین خلق ایران، با خمینی ضدبشر که داعیه اسلام داشت چه بود و چه پروسه‌ای طی شد؟
مسعود رجوی ۴روز پس از آزادی از زندان شاه در بهمن ۵۷، در دانشگاه تهران با صدای بلند خطاب به جمعیت گفت: «پیروز باد! انقلاب دموکراتیک ایران».
یکی از حاضران از مسعود رجوی پرسید: « انقلاب دموکراتیک یعنی چه»؟
مسعود رجوی گفت: یعنی انقلابی با شرکت مردم، یعنی با شرکت و حاکمیت تمام طبقات و اقشار خلق که یک نظام مردمی شورایی را تداعی می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a9aeb44-5578-48f2-925b-0140aa15df4c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات