728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره نود و سه

آموزش برای کانونهای شورشی

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره نود و سه
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره نود و سه


موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایه ایران برای سرنگونی – قسمت ششم


در سلسله برنامه‌های آموزشی کانون‌های شورشی - مطالبی با عنوان:موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایه ایران برای سرنگونی - را به آگاهی شما می‌رسانیم . قبل از شروع بحث امروز از شما شما درخواست می‌کنیم سؤالات و نظرات خودتون رو درباره این برنامه به ایمیل رادیو مجاهد radio@mojahedin.org ارسال کنید.

 

 


شنوندگان گرامی رادیو مجاهد-در برنامه گذشته گفتیم که: در شرایطی قرار داریم که یکی از نقاط گذار و رقم زدن سمت و سوی آنست. گفتیم تمام دارایی رژیم آخوندی تلاش برای حفظ نظام با تاکتیک و استراتژی سرکوب است و بس. شرایط فعلی منطقه‌یی و بین‌المللی نیز از همه‌سو علیه آن و در تهاجم به آن است. در بخش پایانی شماره قبل گفتیم اصلی‌ترین سرمایه مردم و مقاومت سازمان‌یافته در برابر نظام آخوندی، بالغ شدن قیامهای اقشار مردم به نفی تمامیت حاکمیت، وجود آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و نیروی سازمان‌یافته و متشکل به‌مثابه کانون امید و استراتژیک نبرد برای تحقق سرنگونی نظام ولایت فقیه می‌باشد. در این شماره می‌خواهیم به ابعاد و اهمیت این موضوع و به‌طور خاص نقشهٔ راه رژیم آخوندی برای مقابله با آن بپردازیم. این موضوع از آن‌چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که این روزها در آستانهٔ برگزاری سلسله تظاهرات ایرانیان، به اصلی‌ترین دغدغه و از طرفی سمپاشی و شیطان‌سازی دستگاه ولایت فقیه و دنباله‌های وابسته به آن تبدیل شده است.


همراهان رادیو مجاهد


حال به سؤالات شما جوانان آگاه و مبارز پاسخ می‌دهیم- تعدادی از شما پرسیده بودید که: واقعیتٍ تعادل‌قوای کنونی چیست؟ چرا باید آن را برهم بزنند؟ لطفاً پاسخ به این سؤال بسیار مهم را با دقت گوش گنید:
استمرار و بلوغ مبارزه با نظام آخوندی طی ۴۰سال گذشته، با عبور از کمیت‌های مراحل گوناگونش، اکنون به کیفیت تعیین‌کننده در تعادل‌قوای سیاسی داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی تبدیل شده است. بلوغ هر نیرو و جنبش هم در رسیدن به نقطهٔ تعادل‌قوای تمام‌عیار و وزنهٔ سیاسی معادل با نیروی حاکم برای رقم زدن تغییر و سرنگونی است. یادآوری می‌شود که عنصر تعیین‌کننده برای ایجاد تغییرات بزرگ، در وهلهٔ نخست با ارتقای کیفیت تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی رقم می‌خورد و نه نظامی.
مردم ایران اکنون وزنهٔ سنگین سیاسیِ رقم‌زنندهٔ تغییر و سرنگونی رژیم ملایان را دارند. از این رو تمام دستگاه نظام آخوندی و دنباله‌های خارج کشوری‌اش در تقلا، تبلیغ، زد و بند، شیطان‌سازی و بهتان‌افکنی هستند که این واقعیت کنونی و این تعادل‌قوای بین مردم و مقاومت ایران با حاکمیت ولایت فقیه را به جانب اهداف موهوم و با هدف هرز دادن انرژی متکاثف سرنگونی در جامعه را به هم بزنند. رژیم خامنه‌ای در یک بسیج شبانه‌روزی داخلی و جهانی تقلا می‌کند چهرهٔ اصیل‌ترین پایداریِ بالغ گشته به تنها جایگزین دموکراتیک را مشوق کند. این است نبرد کنونی بین آزادی و ضد آزادی در صورت مسألهٔ کنونی. این مختصات را باز می‌کنیم تا وجوه گوناگون آن بهتر دیده و فهمیده شود.
در این قسمت گوشه‌ای از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران را از پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران با عنوان استراتژی قیام و سرنگونی می‌شنویم.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/541394a3-3414-4407-95f4-f7df395eb334"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات