728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره نود و چهار

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره نود و چهار
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره نود و چهار


موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایه ایران برای سرنگونی – قسمت هفتم


در سلسله برنامه‌های آموزشی کانون‌های شورشی - مطالبی با عنوان:موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایه ایران برای سرنگونی - را به آگاهی شما می‌رسانیم. قبل از شروع بحث امروز از شما شما درخواست می‌کنیم سؤالات و نظرات خودتون رو درباره این برنامه به ایمیل رادیو مجاهد radio@mojahedin.org ارسال کنید.

 


در برنامه گذشته گفتیم که: مردم ایران اکنون وزنهٔ سنگین سیاسیِ رقم‌زنندهٔ تغییر و سرنگونی رژیم ملایان را دارند. از این رو تمام دستگاه نظام آخوندی و دنباله‌های خارج کشوری‌اش در تقلا، تبلیغ، زد و بند، شیطان‌سازی و بهتان‌افکنی هستند که این واقعیت کنونی و این تعادل‌قوای بین مردم و مقاومت ایران با حاکمیت ولایت فقیه را به جانب اهداف موهوم و با هدف هرز دادن انرژی متکاثف سرنگونی در جامعه را به هم بزنند. رژیم خامنه‌ای در یک بسیج شبانه‌روزی داخلی و جهانی تقلا می‌کند چهرهٔ اصیل‌ترین پایداریِ بالغ گشته به تنها جایگزین دموکراتیک را مشوق کند. این است نبرد کنونی بین آزادی و ضد آزادی در صورت مسألهٔ کنونی. این مختصات را باز می‌کنیم تا وجوه گوناگون آن بهتر دیده و فهمیده شود- اکنون به ادامه این مطلب توجه فرمایید.


همراهان رادیو مجاهد


حال به سؤالات شما جوانان آگاه و مبارز پاسخ می‌دهیم- تعدادی از شما پرسیده بودید که: ضرورت شناخت واقعیت کنونی جامعهٔ ایران بر اساس چه مبنا و پایه‌یی حاصل می‌شود و می‌توان به نتیجه درستی از این واقعیت دست یافت- در پاسخ به این سؤال مهم باید بگوییم که:
واقعیت اجتماعی و سیاسی در ایران فعلی این است که لااقل بیش از ۹۰درصد مردم ایران به‌طور قاطع خواهان تغییرات اساسی و سرنگونی تمامیت نظام ولایت فقیه با همه ارگانهای ضدمردمی‌اش هستند. آنها تشکیل دولتی ملی و فراگیر از طریق انتخابات آزاد و برابری زن و مرد در تمامی امورات زندگی و اجتماع هستند.
جوانان و کانون‌های شورشی دلاور در شهرهای میهن-واقعیت انکارناپذیر وضعیت جامعه‌ جوشان ایران را می‌توان از جمله در محورهای زیر منظم نمود:
این واقعیت را سالیان سال است که نظام آخوندی مشاهده می‌کند و با آن درگیر است، چنان‌چه شاهد چندین قیام بر سر این موارد بوده و تمام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی‌اش را برای مبارزه و خنثی کردن چنین وضعیت انفجاری همواره در آماده‌باش نگه داشته و مدام دستگیر و زندانی و کشتار می‌کند.
آثار این وضعیت به‌دلیل قیامهای یک دههٔ اخیر ــ و به‌طور خاص قیام دی ۹۶ـ از ایران فراتر رفته و به منطقه و جهان سرایت نموده است. و تاثیرات مشخص خودش را در تغییر سیاست‌های جهانی علیه حاکمیت ولایت فقیه گذاشته است.


دوستان شنونده رادیو مجاهد


یکی دیگر از محورهای شناخت واقعیت انکارناپذیر وضعیت جامعه‌ جوشان ایران اینستکه:
ـ عنصر سازمانیافتگی و پایداری ۴۰ساله مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به‌مثابه مهم‌ترین شرط تعیین‌کنندهٔ چنین وضعیتی به جانب سرنگونی، اصلی‌ترین دغدغهٔ نظام آخوندی گشته است. هر ایرانی باید با صراحت تمام به خود یادآوری کند که تمام شورش‌ها، قیام‌ها، فداکاریها، خون‌ها، فریادها، اعتراضها و تحصن‌ها که وضعیت ایران را به موقعیت کنونی علیه تمامیت نظام ولایت فقیه بالغ نموده است، اگر به عنصر سازمانیافتگی، تشکیلات‌پذیری و هماهنگی‌های همه‌جانبه در جبهه خلق نینجامد، با تمام انگیزش‌هایی که خلق کرده و تغییرات نسبی که ایجاد کرده است، به سرانجام مطلوب در جهت سرنگونی نظام ولایت فقیه نخواهد انجامید. از طرفی کیفیت این سازمانیافتگی و تشکیلات، باید در گذرگاههای ۴۰سالهٔ‌ مبارزه‌یی سرسخت و تمام‌عیار با نظام خمینی و خامنه‌ای آزمون‌ها داده، از هفتاد خانهای پیچیدهٔ آن به سلامت و با شایستگی عبور کرده تا شایستهٔ اعتماد و امید مردم ایران باشد.
اکنون که شرایط کنونی و الزامات ضروری نیروی سرنگون کننده مشخص شده است، باید بر این نکته مهم انگشت بگذاریم که نظام آخوندی از هر کس دیگری بهتر می‌داند که ویژه‌گی‌های چنین آلترناتیوی که تضمین‌کننده ‌ سرنگونی آخوندیسم باشد، در شورای ملی مقاومت با محوریت مجاهدین خلق ایران است و بس.


از منظر ولی‌فقیه، اصلی‌ترین تهدید نظام از چیست و کجاست؟


چه کسی شک دارد که در جهان سیاست ــ به‌خصوص در میان دولتها و حاکمیتها ــ همگان اولین اصلی را که تا انتها دنبال می‌کنند تا از آن مطمئن شوند، شناخت ریزبافت و جزئیات تهدیدها و اصلی‌ترین نیروی دارای تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی می‌باشد؟ بنابراین هر ایرانی باید یقین کند که رژیم آخوندی با کارچرخانی وزارت اطلاعاتش، از قبل و بعد از ۳۰خرداد ۱۳۶۰تا همین خرداد ۱۳۹۸اصلی‌ترین تهدید و نیروی دارای تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعیِ مقابل خود را همانا سازمان مجاهدین خلق ایران دانسته است و می‌داند. اعترافات سران و مهره‌های رژیم طی سالیان بر این واقعیت صحه می‌گذارد.
در این قسمت گوشه‌ای از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران را که می‌تواند به فهم این بحث کمک کند -از پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران با عنوان استراتژی قیام و سرنگونی می‌شنویم....