728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره هشتاد و دو

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره هشتاد و دو
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره هشتاد و دو


مبارزه و پیروزی- قسمت نهم

در ادامه سلسله برنامه‌های آموزشی کانون‌های شورشی خطاب به نسل جوان میهنمان نهمین قسمت از برنامه‌ای با عنوان مبارزه و پیروزی را میشنوید. در برنامه گذشته به موضوع: نظرپرسی در رفراندم جمهوری اسلامی پرداختیم و گفتیم – که آن رفراندام پوشالی بود و اساساً معنایی از کوچکترین آزادی آرا و عقاید و رفراندام را نداشت - به این ترتیب خمینی با دجالیت، مردم را بین نظام شاه [که سرنگون شده بود] و جمهوری مبهم اسلامی خودش مجبور کرد. او هیچ جایی برای انتخابات آزاد و مطرح شدن شکل دیگری از حکومت باقی نگذاشت و آنها را معادل کفر نامید.


جوانان آگاه و مبارز

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۵۸ با دادن قیمت یعنی زندانی شدن میلیشیا و هوادارانش و با افشاگری سیاست‌های خمینی۰به اسلام پناهی‌های دجالانهٔ او وقعی نگذاشته و با شجاعت تمام گفتند: «ما نیازی به این رفراندم نداشتیم... بهتر بود نحوهٔ رفراندم طوری نباشد که از آن بوی اکراه و اجبار بیاید... مردم باید نوع حکومتی را که بدان رأی می‌دهند بدانند و آگاهی داشته باشند که دارای چه نوع ویژگی است – اکنون می‌پردازیم به این موضوع که: انتظارات مرحله‌ای و حداقل مجاهدین خلق ایران در دهه ۶۰. چه بود و علت وحشت.و هراس خمینی دجال از افزایش محبوبیت مجاهدین به‌ویژه در میان جوانان از چه چیزی ناشی می‌شد.


شنوندگان گرامی رادیو مجاهد

خمینی ضدبشر طی سالهای ۵۸و ۵۹در جریان سرکوب مردم گنبد و کردستان نشان داد که از حل بحرانهای اجتماعی درمانده است و خیز برداشته بود تا نیروهای مخالف خود را قلع و قمع کند. سازمان مجاهدین خلق ایران اما با اتخاذ مواضع اصولی این تعارض اجتناب‌ناپذیر را به عقب می‌انداختند. زیرا در وضعیتی که هنوز ماهیت خمینی برای مردم ایران افشا نشده بود، هر نوع تعارض زودرس به نفع او و به زیان نیرویهای انقلابی بود. انتشار بیانیه مجاهدین در ۲۷اسفند ۵۷از یک‌سو جامعهٔ انقلابی ایران را با برنامه‌های مترقی و دموکراتیک آشنا می‌کرد و زیربنای فکری مناسبی برای مطالبات مردمی بود، از سوی دیگر دست خمینی را در اعمال افکار ارتجاعی‌ و تحمیل ولایت فقیه می‌بست و نشان می‌داد خمینی هیچ برنامهٔ مشخصی برای ادارهٔ ایران ندارد.


هموطنان عزیز

برای شنیدن مواضع مجاهدین خلق ایران توجه شما را به قسمتی از سخنان سردار شهید خلق موسی خیابانی در کنفرانس مطبوعاتی سال ۱۳۵۸با رسانه‌های آنزمان گوش می‌کنیم- وی در این کنفرانس شرایط سرکوب و اختناق در آن زمان و خویشتنداری مجاهدین خلق ایران و همین‌طور معرفی مسعود رجوی به‌عنوان کاندیدای نسل انقلاب و مجاهدین را اعلام کرد- لازم به توضیح است که: فرمانده کبیر خلق موسی خیابانی در ۱۹بهمن ۱۳۶۰توسط پاسداران خمینی در حماسه عاشورای مجاهدین بشهادت رسید -صحبت‌های خاطره انگیز سردار شهید خلق موسی خیابانی را شنیدید- بله پس دیدیم که برخلاف خمینی جلاد که برای پوشاندن نیات واقعی خود به کلی‌گویی، پشت‌هم‌اندازی و احاله مسائل به آینده موهوم می‌پرداخت، مجاهدین ۱۵روز قبل از برگزاری به‌اصطلاح رفراندم تعیین حاکمیت، طی بیانیه‌یی، انتظارات مرحله‌ای و حداقل خود را برای حراست از آزادیها و حقوق مردم در ۲۷اسفند ۵۷ارائه کردند. اعلام این برنامه از جانب مجاهدین دست خالی خمینی را که هیچ برنامهٔ مشخصی برای ادارهٔ ایران نداشت برملا کرد.
در قسمت بعدی درباره برنامهٔ دموکراتیک و مترقی سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از سرنگونی دیکتاتوری شاه توضیح خواهیم داد.