728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره هشتاد و هفت

آموزش برای کانونهای شورشی- سرفصل تاریخ نوین ایران
آموزش برای کانونهای شورشی- سرفصل تاریخ نوین ایران

سرفصل تاریخ نوین ایران

هموطنان عزیز شنوندگان گرامی – اکنون توجه شما را به مطلبی با عنوان: سرفصل تاریخ نوین ایران جلب می‌کنیم- لازم به توضیح است که این مطلب مقاله‌ای است
به‌نوشته دکتر بهروز پویان که از داخل ایران خطاب به رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی تحریر شده است – باهم به این مطلب گوش می‌کنیم....