728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره پنجاه و هشت

آموزش برای کانونهای شورشی

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره پنجاه و هشت
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره پنجاه و هشت

 

آموزش به کانون‌های شورشی- قسمت ۵۸


مریم رجوی: کانون‌های شورشی را در مدرسه و دانشگاه‌ها گسترش دهید.


سایت بهارستانه:


نگرانی از پیام مریم رجوی به‌مناسبت بازگشایی مدارس. دشمن قصد دارد به این وسیله مردم را نسبت به نظام بدبین کند....
این همان خوابی بود که وزیر آموزش و پرورش دیده بود و به این شکل تعبیرشد...
سؤال: به‌نظر شما درس مریم رجوی برای دانش‌آموزان و دانشجویان چیست؟

 

 


سایت بهارستانه:


مریم رجوی شروع به درس دادن کرد و گفت درس اول آزادی ست و درس دوم از خود گذشتگی برای آزادی ست و سومین درس اتحاد و همدلی برای آزادی می‌باشد که در برپایی کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت بارز می‌شود...
برای مجاهدین ماه محرم مناسب‌ترین ماه است و آنها را به صف‌آرایی در مقابل رژیم مشغول می‌کنند...
دشمن در این ماه برای براندازی صف‌آرایی کرده است...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b8eff49-1e3c-412e-a9d2-c93de9404a3e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات