728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره پنجاه و هشت

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره پنجاه و هشت
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره پنجاه و هشت

 

آموزش به کانون‌های شورشی- قسمت ۵۸


مریم رجوی: کانون‌های شورشی را در مدرسه و دانشگاه‌ها گسترش دهید.


سایت بهارستانه:


نگرانی از پیام مریم رجوی به‌مناسبت بازگشایی مدارس. دشمن قصد دارد به این وسیله مردم را نسبت به نظام بدبین کند....
این همان خوابی بود که وزیر آموزش و پرورش دیده بود و به این شکل تعبیرشد...
سؤال: به‌نظر شما درس مریم رجوی برای دانش‌آموزان و دانشجویان چیست؟

 

 


سایت بهارستانه:


مریم رجوی شروع به درس دادن کرد و گفت درس اول آزادی ست و درس دوم از خود گذشتگی برای آزادی ست و سومین درس اتحاد و همدلی برای آزادی می‌باشد که در برپایی کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت بارز می‌شود...
برای مجاهدین ماه محرم مناسب‌ترین ماه است و آنها را به صف‌آرایی در مقابل رژیم مشغول می‌کنند...
دشمن در این ماه برای براندازی صف‌آرایی کرده است...

گزیده ها

تازه‌ترین مطالب