728 x 90

اتهام- اثری از آندرانیک- با صدای روزبه

اتهام- اثری از آندرانیک- با صدای روزبه
اتهام- اثری از آندرانیک- با صدای روزبه

اتهام- اثری از آندرانیک- با صدای روزبه

متهم شدم به سرخی / مث شعله داغ بودن / به هواخواهی خورشید / توی شب، چراغ بودن

متهم شدم به مردن / واسه شب‌بوهای عاشق / خوندن از گلوی زخمی / مث ایثار شقایق