728 x 90

اشرف۳از نگاه دیگران – قسمت هشتم

اشرف ۳ تثبیت آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت مردم ایران

اشرف ۳ از نگاه دیگران
اشرف ۳ از نگاه دیگران

از بیستم تا بیست و چهارم تیر ۹۸منظومه‌ای در اشرف۳شکل گرفت.

که بی‌نظیر بود. منظومه‌ای که گویی مام ایران دستان همگان را گرفته، و آنها را برای دیدار خاطرات و شنیدن قصه‌هایش، در اشرف۳می‌گرداند.

منظومه کهکشان ۹۸را باید گل دادن ۱۴سال پایداری پرشکوه برای آزادی در اشرف و لیبرتی دانست.

کهکشان ۹۸در اشرف۳منظومه‌ای مرکب از کنفرانس سیاسی، بازدید از تالار بزرگ آثار فرهنگی مقاومت برای آزادی از دهه ۴۰تا دهه ۹۰، اجتماع بزرگ، همراه با سخنرانی‌های شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از ایران و آمریکا و اروپا، کنفرانس زنان در مقاومت ایران و جلسه دادخواهی بود.

 

 

سراغ یاران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران می‌رویم.

همانها که این سالیان در کنار مقاومت ایران و مردم ایران بودند.

و در هر صحنه‌ای از مقاومت ایران و مردم در زنجیر ایران دفاع کردند.

صحبت‌های خانم صوفی سعیدی یکی از اعضای شورای ملی مقاومت.

در کنفرانس کهکشان اشرف۳جولیانی، ضمن این‌که مجاهدین خلق را «جنگجویان آزادی» نامید، گفت: «‌ اجازه بدهید صریح باشیم آلترناتیوی در مقابل این رژیم تروریستی هولناک وجود دارد که شورای ملی مقاومت برهبری خانم رجوی است،».

صحبت‌های خانم آهنگ رام رو بعد از بازدیدش از اشرف۳.

پهلوان مسلم اسکندر فیلانی دیده‌هایش بعد از بازدید از موزه شهیدان در اشرف۳را چنین بازگو می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67275602-669d-46a1-9b11-9afaced385fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات