728 x 90

ایران رهسپار آزادی- قسمت شانزدهم

گفتگوها

ایران رهسپار آزادی- گفتگو با مهدی خدایی صفت- قسمت شانزدهم
ایران رهسپار آزادی- گفتگو با مهدی خدایی صفت- قسمت شانزدهم

ایران رهسپار آزادی- گفتگو با مهدی خدایی صفت- قسمت شانزدهم

 

توضیحات مهدی خدایی صفت درباره نقش زنان در مبارزات مردم ایران.

۱۱۲سال پیش یک اجتماع زنان ۱۰ قطعنامه را به تصویب رساند که از مجلس مشروطه، خواهان احقاق حقوق زنان شده بود، از جمله آموزش دختران.

در زمان بسیار کوتاهی ۵۰ مدرسه دخترانه فقط در تهران تاسیس شد. در همان سال زنان یک کنگره بزرگ برگزار کردند و بعد از آن هفته نامه هایی منتشر کردند....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2a47a413-66e1-4e67-9a7d-89a869f893c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات