728 x 90

باز هم «نه شیاد، نه جلاد» در شرایط انفجاری

سخن روز
سخن روز

در حالی‌که باندهای ورشکستهٔ اصلاحاتی و اعتدالی، به‌رغم جراحی و رد صلاحیت‌های فله‌یی، در جوال جنگ‌افروزی خلیفهٔ ارتجاع و با مجیز گویی دنبال سهم ناچیز هستند، خامنه‌ای نگران است که شعبده انتخاباتی بدجور مفتضح شود.

از همین روست که خلیفهٔ ارتجاع برای رونق دادن به نمایشی که پیشاپیش نتیجه‌اش برای هر دو باند غالب و مغلوب روشن است، ادا و اطوار «مناظره» و «گفتگوی آزاد» را هم چاشنی سیرک انتخاباتی و پروژه خالص سازی کرده است. در یک نمونه تماشایی از این ادا و اطوارها، روز پنجشنبه ۷دی، تلویزیون خامنه‌ای یک برنامهٔ روحوضی به‌نام «گفتگوی ویژه»، با حضور محمد قوچانی و پاسدار کوشکی، ترتیب داده بود که فضیحت به بار آورد.

محمد قوچانی از باند شیاد، موسوم به اصلاحات، پس از مقدمه‌یی با مجیزگویی از خلیفهٔ فرتوت گفت: «قرار نیست که تنور انتخابات را فقط گرم کنیم، با حرف زدن ما هیچ تنوری گرم نمی‌شود در حقیقت این حس اول باید در مردم رخ بدهد، احساس بکنند که انتخابات در زندگی‌شان اثر مستقیم دارد».

پاسدار کوشکی، مدافع باند رئیسی جلاد، ضمن اذعان به بی‌اعتنایی مردم به جریانهای موسوم به «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» گفت: «چیزی که مردم را نسبت به انتخابات بدبین می‌کند این تجربه تلخ است که جریانهای به‌قول ایشان راست و چپ اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مردم را پلکان قدرت دیدند وقتی... خرشان از روی پل رد می‌شود وارد لابی‌های خودشان و سهم‌بندیها و قصه‌های خودشان می‌شوند».

قوچانی در مخالفت با ادعا و اعتراف کوشکی که به نفرت مردم از باندهای حکومتی اشاره کرد، گفت: «کسی که می‌گوید اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، تمام شده ماجرا، همین حرفهای آقای کوشکی را می‌زند»... . سپس با لگدی به رئیسی جلاد، پای نفرت سراسری مردم در قیام۱۴۰۱ را وسط کشید و افزود: «آقای رئیسی در کم مشارکت‌ترین انتخابات بعد از انقلاب در حوزه ریاست‌جمهوری با چهل و هشت درصد آرا که مردم شرکت کردند در انتخابات رأی آورده و رقیب آقای رئیسی در آن انتخابات آرای باطله بوده، آیا این افتخار است؟ آرای باطله‌یی که خود نظام سیاسی اعلام کرده!».

از این نقطه سلاح بازارگرمی و نمایش «انتخابات» از ضامن خارج شد و با اعتراف به شرایط انفجاری و شورشهای اجتماعی، کنترل از دست مجری و کارگردان نمایش خارج شد.

کوشکی با طعنه به باند روحانی شیاد گفت: «الحمدالله در دوره آقای روحانی که ایشان مدافع ایشان هستند ما شورش ۹۶ را نداشتیم! آرام آرام بود، شورش۹۸ را اصلاً نداشتیم! آقای روحانی هم صبح جمعه بیدار نشد که بگوید من خبر نداشتم بنزین گران شده! در دورانی که کارگزاران بر سر کار بودند ما شورش مشهد و شورش اسلام شهر [را داشتیم] اصلاً بنیانگذاری شورش‌های اجتماعی در دوران حاکمیت کارگزاران بود و در واقع این حزب سیاسی که پا به انتخابات و پا به عرصه وجود گذاشت ما شاهد شورش مشهد، شورش اسلام شهر، شورش شیراز [بودیم] اصلاً دولت شما جامعه را به شورش کشاند».

ضمن اجرای نمایش مجری مجبور شد اعتراف کند که هدف گرم کردن تنور انتخابات بود اما وقتی مرزسرخ رد می‌شود مجبور می‌شود تذکر دهد که «آیا این حرفها باعث بالارفتن مشارکت می‌شود؟»... اما سرانجام نمایندهٔ باند جلاد نقابش را برداشت، تیغ «خالص‌سازی» و جراحی را بیرون کشید و خطاب به باند تحقیرشده و ذلیل «اصلاحات»ی که برای رسیدن به کرسی مجلس، تن به هر خفتی می‌دهند گفت: «این کسانی که باید سال‌ها پیش مؤدبانه خداحافظی می‌کردند، این ژنرالهای کهنسالی که هنوز دل نکندند و به صندلی‌هایشان چسیبده‌اند، باید اینها را با صندلی‌هایشان بلند کرد و برد. شاید اصلاً باید تشییع جنازهٔ اینها با آن صندلی‌ها و کرسی‌های قدرت‌شان باشد».

به این ترتیب سیرک خامنه‌ای در «گفتگوی ویژه» به شلیکی به پای خود و نمایشی رسوا تبدیل شد. او می‌خواست زیر دود و دم جنگ در غزه و شعار مضحک مشارکت، بحران انتخابات را با تنش کمتر پشت سر بگذارد اما در این نمایش، با یادآوری شعار تاریخی «نه شیاد، نه جلاد» در سال۹۶، آمادگی مردم در شرایط انفجاری روشن و برجسته شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/415c72b7-36c6-4381-a7cc-1ec8959a3c78"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات