728 x 90

بحران مسکن، دروغ میلیونی رئیسی و آتش خشم مردم

سخن روز
سخن روز

آخوند رئیسی پس از گماشته شدن توسط خامنه‌ای بر مسند ریاست‌جمهوری نظام، وعده‌های مختلفی داد از جمله حل بحران مسکن با ساخت ۴میلیون خانه!

اکنون دو سال از انتصاب وی گذشته و نزدیک‌ترین رسانه‌ها به‌او و خامنه‌ای، از جمله تسنیم، با اشاره به‌قیمتهای نجومی مسکن تیتر می‌زنند: «با حقوق یک سال کارگر (تنها) می‌شود ۲متر خانه خرید!» (۱۶خرداد).

رسانه‌های حکومتی تا جایی که بتوانند تلاش می‌کنند بر شکست دولت رئیسی سرپوش بگذارند؛ اما این شکست، به‌طور خاص در پهنهٔ اقتصادی، از جمله مسکن، آن‌قدر خشم مردم را برانگیخته، که مجبور هستند گوشه‌هایی از این بحران را به‌عنوان هشدار بازگو کنند.

از جمله سایت حکومتی تجارت نیوز روزهای ۱۵و ۱۶خرداد دو مطلب دربارهٔ فاجعهٔ مسکن و روند بی‌خانمانی روزافزون مردم در ایران منتشر کرد. تجارت نیوز با طعنه به‌وعده‌های رئیسی تیتر می‌زند: «شعارهای تو خالی؛ خانه‌های پوشالی!». آنگاه می‌نویسد: «ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی، وعده دولت سیزدهم در همان آغاز به کار بود. وعده‌یی که از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفت، زیرا هیچ منبع مالی برای تأمین چنین پروژه بزرگی در کشور وجود نداشت!».

تجارت نیوز با اشاره به‌تنگناهای رژیم می‌افزاید: «ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای موجود از همان ابتدا نیز یک وعده غیرقابل اجرا و رؤیاگونه بود. مشکلات تأمین زمین، تأمین منابع مالی، توافق با پیمانکاران، هماهنگی با سیستم بانکی و مواردی از این دست، چالشهای واقعی در مسیر تحقق رؤیای غیرقابل اجرای دولت بود».

این سایت حکومتی اقدامات نمایشی رئیسی برای فریب مردم را هم بازگو می‌کند. از جمله «توافق با چینی‌ها برای پیش بردن پروژهٔ» ساخت مسکن که «مقرر شده بود چینی‌ها در مقابل نفت، یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد با همان مبلغ پیشنهادی دولت تحویل دهند!»؛ اما «از آن زمان تاکنون از حضور چینی‌ها هم خبری نیست!».

تجارت نیوز وعدهٔ ساخت سالی یک میلیون مسکن را توی سر رئیسی می‌زند و نتیجه می‌گیرد: «اکنون که در آستانه دو سالگی دولت قرار گرفته‌ایم، حتی یک واحد مسکونی آماده از طرح نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده نشده است!».

واقعیت این است که در شرایط انقلابی و در جامعه انفجاری و به ستوه آمده از ستم آخوندی، عقل سلیم حکم می‌کند که رژیم هراسان از خشم و قیام مردم، تلاش کند بحرانهای مربوط به وخامت وضعیت معیشتی و نیازهای اولیه زندگی مردم مانند بحران مسکن را که مؤلفه‌های زمینه‌ساز قیام هستند، خنثی کند. آن هم در شرایطی که کارشناسان رژیم با اشاره به «‌رشد ۴۶درصدی بهای اجاره تنها در یک سال»، هشدار می‌دهند: «هر حادثه‌یی (از این دست) می‌تواند باعث وقوع اعتراضات» کف خیابان بشود (راغفر-۱خرداد).

این واقعیت از چشم خامنه‌ای و رئیسی دور نیست. اما به‌خاطر بافت مافیایی نظام و عمق و شدت فساد حکومتی، آنها نه می‌خواهند و نه می‌توانند این مؤلفه‌های قیام را خنثی کنند.

از طرفی، برای جبران این ناتوانی، رو می‌آورند به نمایش‌های قدرت‌نمایی و رونمایی از موشک بالستیک که روز سه‌شنبه ۱۶خرداد رئیسی جلاد و پاسدار سلامی سرکردهٔ سپاه خامنه‌ای درباره‌اش داد سخن دادند تا به نیروهای ترسیده نظام روحیه بدهند. اما در جامعه‌یی که هم‌چنان از آتش قیام ملتهب و بحرانی است، صرف این هزینه‌های کلان از کیسه زحمتکشانی که نان سفرشان ربوده شده و کارگرانی که «با حقوق یک سال» آنها فقط می‌شود «۲متر خانه خرید»، آتش خشم گرسنگان را شعله‌ور می‌کند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8d6ba0fc-2003-43fa-ba8b-f9913c0cf8dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات