728 x 90

برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی – ماده دهم

برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی

در این ماده خانم مریم رجوی چنین می‌گویند:

ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.

رژیم ولایت‌ فقیه بقای خود را با دستیابی به سلاح اتمی گره زد.

و سپاه پاسداران دور از چشم مردم ایران و جهانیان به دستور ولی‌فقیه نظام، مکلف به‌ عمل در این زمینه و حوزه‌های مختلفی شد که برای تولید سلاح اتمی ضروری است.

مقاومت ایران وقتی از زبان رئیس‌جمهور منتخب خود اعلام می‌کند که به یک ایران غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی معتقد است، این فقط یک اعتقاد در حیطه نظر نیست. بلکه این مقاومت با بذل سنگین‌ترین بها، برای افشای مقاصد شوم اتمی رژیم ایران، اعتقاد عملی خود به این ماده را نشان داده است….

 

 

تاریخ آزادی، داستان ساختن و رقم زدن، با رنج بی‌پایان به مفهوم استقبال از جنگ صدبرابر و بیابیا به هر چه ناملایمت و هر میزان از سختی و هر درجه از شقاوت دشمن است و اوراقش را برای تحقق این خواست باید ساخت: خشت به خشت و ذره به ذره.

و چه زیبا گفتند خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران که:

آخوندها برای بقای خود در پی ساختن بمب اتمی هستند.

ما برای شکوفایی جامعه، در پی قدرتی هستیم که از آن میلیونها بار نیرومندتر است.

و آن انتخاب آزادنه و نقش‌آفرینی و مسئولیت یکایک مردم و به‌ویژه زنان و جوانان است.

خواست ما برقراری یک جمهوری آزاد و دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت است.

جامعه بر اساس برابری زن و مرد و با تأکید بر مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی

و هم‌چنین یک ایران غیراتمی.

برنامه ما در ۳کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، برابری و حاکمیت رأی مردم