728 x 90

ترانه طنز- رپ ولی وقیح- قیام آبان

ترانه طنز- رپ ولی وقیح- قیام آبان
ترانه طنز- رپ ولی وقیح- قیام آبان

رپ ولی وقیح - خامنه‌ای هم رپ می‌خواند - حرفهای اصلی را از زبان خودش بشنوید