728 x 90

ترانه فریاد

ترانه فریاد
ترانه فریاد

ترانه فریاد – کاری از روزبه

بگو با من ای شقایق، زخمی کدوم خزونی
با کدوم شوق شکفتن داری از بهارمیخونی
از کدوم قبیله‌ای تو ای به خون نشسته عاشق
پر میدی چلچله‌ها رو با گلوی سرخ و خونی
منم فریاد تو ای خفته در خون
که عهدی با تو دارم سرخ و گلگون

تو فروغ آینه‌های بی‌زوالی
لاله‌ٔ معصوم هر تنگه و یالی
جرأت آتش شدن در معبر باد
سهم ما شد از تو ای همواره در یاد
منم فریاد تو ای خفته در خون
که عهدی با تو دارم سرخ و گلگون

تو تداوم فروغی تو شب سرد و سترون
ترجمان راز عشقی لحظه‌ٔ از خود گذشتن
قد کشیدی پیش توفان حتی با دستای خالی
تا همیشه زنده باشه تو دلا فروغ میهن
منم فریاد تو ای خفته در خون
که عهدی با تو دارم سرخ و گلگون