728 x 90

تیر زدی تبر زدی- با صدای مرجان

پیشاهنگ

گرامی باد فروغ اشرف
گرامی باد فروغ اشرف

تیر زدی تبر زدی

 

هر چه تبر زدی به من - زخم نشد جوانه شد - بغض وداع با شهید - آه نشد ترانه شد - خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن - از خم کوچه‌ها گذشت - سیل شد و روانه شد - تیر زدی تبر زدی برتن بی‌سپر زدی - این تن خون چکان من - از شرفم نشانه شد - چنگ زدی که برکنی - ریشه کوه نور را - سنگ به سنگ کوه ما - شعله پرزبانه شد - بند زدی به دست ما - در طلب شکست ما - پیکر بی‌شکست ما - تیر شد و کمانه شد - تیر زدی تبر زدی - برتن بی‌سپر زدی - این تن خون چکان من

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات