728 x 90

داستانهایی از قرآن- ذوالقرنین- قسمت چهارم

داستانهای مقاومت

داستانهایی از قرآن- ذوالقرنین- قسمت چهارم
داستانهایی از قرآن- ذوالقرنین- قسمت چهارم

داستانهایی ازقرآن- ذوالقرنین- قسمت چهارم

ما نیکوترین داستانها را، به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم؛ برتو حکایت می‌کنیم.

 

 

شنوندگان عزیز رادیو مجاهد، اگر یادتان باشد در برنامه قبلی ما شما را با قسمت سوم داستان ذوالقرنین از سوره کهف آشناکردیم. و شرح دادیم که در زمان کوروش، جباری به نام بخت النصر حکومت می‌کرد. و بسیار وحشی و خونخوار بود؛ و چهل هزار از یهودیان را به بردگی گرفته بود؛ و توضیح دادیم که کوروش چگونه بابل را فتح کرد و یهودیان را آزادکرد. اکنون توجه شما رو به شنیدن ادامه‌ٔ این داستان شگفت انگیز، از زبان برادر مجاهد اسدالله مثنی، جلب می‌کنیم....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c43a30dd-d502-42a1-8770-d197c95ebec6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات