728 x 90

داستانهایی از قرآن- طالوت- قسمت دوم

داستانهای مقاومت

داستانهایی از قرآن- طالوت- قسمت دوم
داستانهایی از قرآن- طالوت- قسمت دوم

داستانهایی ازقرآن- طالوت- قسمت دوم

مانیکوترین داستانها را، به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم ؛ بر تو حکایت می‌کنیم.

شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، بابرنامه‌ٔ داستانهایی از قرآن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل دیدیم که اشراف و سردمداران قوم بنی اسراییل پس ازموسی، از پیامبر زمان خودشان سموئیل، تقاضای یک پادشاه کردند که در راه خدا بجنگند، و سموئیل هم رسم پادشاهی و کلیه بلاهای ستم‌شاهی را برایشان بیان کرد. و به راهنمایی خداوند، شخصی به‌نام طالوت معرفی شد. از شما دعوت می‌کنم به دومین قسمت این داستان توجه کنید. . . .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ed9f8cc0-cc77-4906-a2f1-a7f6985679fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات