728 x 90

داستانهای مقاومت- کاشفان فروتن - بیاد مجاهد شهید زهرا مشیری

داستانهای مقاومت

داستانهای مقاومت- کاشفان فروتن - بیاد مجاهد شهید زهرا مشیری
داستانهای مقاومت- کاشفان فروتن - بیاد مجاهد شهید زهرا مشیری

 

مجاهد قهرمان زهرا مشیری (حوری) در سال ۱۳۳۴در یک خانوادهٔ متوسط متولد شد. در سال ۵۳در رشتهٔ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد.
یکی از همرزمانش در خاطراتش چنین نوشته است:
قبل از سی‌ خرداد زهرا به من گفت: ”چقدر این لحظه‌ها شیرین است. باید این لحظه‌های زندگی را غنیمت بشماریم. راستی که درافتادن با دشمنی چنین خونخوار واقعاً عظمت دارد و اساساً زندگی ما بدون چنین مبارزه‌یی چه مفهومی خواهد داشت؟“....
زهرا مشیری در وصیت‌نامه‌اش چنین نوشته بود:
بنام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران
ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیاسیوف خذینی...
اینک که مبارزات خلق قهرمان ایران وارد مرحله نوین و جدید شده است و هر روز مرتجعین حاکم نوگلی را از بوستان گلهای محمدی پر پر می‌کنند من با توجه به مسئولیتی که خدا بر دوش هر انسان آزاده‌ای نهاده است و با آگاهی کامل، تنها راه رهایی از قید هر گونه ستم و استثمار را در ایدئولوژی توحیدی و ناب مجاهدین که سرانجامی جز راه‌یابی به جامعهٔ بی‌طبقهٔ توحیدی ندارد و در استمرار راه تکاملی علی و حسین می‌باشد یافته‌ام و در این راه از بذل جان خویش دریغ ندارم.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/538c9544-7822-4b44-8fd5-e15431e5b652"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات