728 x 90

دیدار کرو مازی همسر رئیس‌جمهور آلبانی و رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف-۹بهمن

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران - کرو مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی
مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران - کرو مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی

چهارشنبه نهم بهمن (۲۹ژانویه ۲۰۲۰) خانم مونیکا کرو مازی، همسر رئیس‌جمهور آلبانی و ر‌ئیس جنبش سوسیالیست از اشرف۳دیدار و با مریم رجوی، دیدار و گفتگو کرد.

 

 

مریم رجوی ضمن خیرمقدم به‌ خانم کروئه مازی و هیات همراه ایشان و با قدردانی از میهمان‌نوازی مردم آلبانی گفت: برای مجاهدین و مقاومت ایران مایه خوشوقتی است که از حمایت فراحزبی در آلبانی برخوردارند. امروز مردم ایران در یک نقطه‌عطف تاریخ خود قرار دارند. قیامهای آبان و دی یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران به‌ویژه جوانان و کانون‌های شورشی مصمم هستند به‌دیکتاتوری دینی با همه جناح‌های آن پایان دهند. آنها برای دستیابی به‌آزادی حاضر به‌پرداخت هر بهایی هستند و تردیدی نیست که ایران آزاد خواهد شد.

 

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف ۳

دیدار خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اشرف ۳

 

 

وی گفت: اخراج سفیر و سه به‌اصطلاح دیپلمات دیگر رژیم آخوندی از آلبانی، بیانگر هوشیاری و قاطعیت آلبانی و تعهد شما به‌ ارزش‌های انسانی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده ماهیت تغییرناپذیر دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر میهن ماست.

مریم رجوی افزود: رفتار آلبانی باید سرمشقی برای همه کشورها به‌ویژه در اروپا باشد. سیاست مماشات با رژیم آخوندی که زمینه را برای تروریسم هموار می‌کرد باید به‌دور افکنده شود. اکنون زمان اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی است. سرمایه‌گذاری بر روی این رژیم رو به‌سقوط محتوم به‌شکست است.

خانم کرو مازی با ابراز شادمانی از دیدار با مریم رجوی و رزم‌آوران آزادی گفت: آلبانی و مردم آلبانی به‌خاطر مهمان‌نوازی‌شان برای مردمی که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند شناخته می‌شوند. من در موزه شما و در کتاب شهیدان شما، من نیرو و انگیزش مقاومت ایران را برای مبارزه برای آزادی و دمکراسی مشاهده کردم. همان نیرویی که مردم آلبانی را قادر کرد آزادی و دمکراسی را به‌دست بیاورند... من اکنون درک می‌کنم چرا رژیم ایران تا این حد از شما وحشت دارد زیرا شما دارای تفکر و نظرگاهی هستید که می‌توانید دمکراسی را به‌کشور تان بیاورید، چیزی که در برنامه ده ماده‌یی متبلور است.

آقایان پتریت واسیلی نایب‌رئیس جنبش سوسیالیست و اریول برایملاری رئیس دفتر حزب، خانم کرو مازی را در این دیدار همراهی می‌کردند.

خانم کرو مازی و هیات همراه ابتدا از موزه ۱۲۰سال مقاومت مردم ایران دیدار کردند و در یک گردهمایی با شرکت مجاهدان آزادی شرکت کردند.

 

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران - کرو مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران - کرو مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b254acf3-3883-46e8-854f-aca48478426b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات