728 x 90

دیدگاه مریم رجوی- قیام ادامه دارد

دیدگاه‌های مریم رجوی

دیدگاه مریم رجوی- قیام ادامه دارد
دیدگاه مریم رجوی- قیام ادامه دارد


خطاب من به زنان دلیریست که در قیامها فعالانه حضور داشتند اوضاع کنونی جامعه ایران ظرفیت ادامه قیامها را فراهم کرده است و پیام آن به شما زنان بپاخواسته این است که مسئولیت استمرار قیام را بر شانه‌های خود بگذارید. این مسئولیت از دو بخش مهم تشکیل شده است: اول، شکستن دیوار ترس و ناباوری

Listen to "دیدگاه مریم رجوی- قیام ادامه دارد" on Spreaker.
دوم سازمان دادن قیامها
نقش شما این است که امید و جرأت مردم را احیا کنید، توان مقابله با سرکوب را در جوانان شعله‌ور کنید.
قیام دیماه نشان داد که لازمه پیشروی سازمان‌یافته گی ست پس برای سازمان دادن سایر خواهرانتان تلاش کنید. به زنان هموطن در همه شهرها بیاموزید که کانونها، یعنی هزار اشرف را تشکیل بدهند. به آنها بیاموزید که شوراهای مقاومت برپا کنند. به مادران بگویید اندوه ۳۹ساله دیگر کافیست. حالا زمان تشکیل شورای مقاومت مادران برای ادامه قیام است.
به زنان سرپرست خانوار بگویید پنجره‌ای بسوی امیدهای واقعی وجود دارد که دستان شما می‌تواند آنرا باز کند زنان بیکار یا اخراج شده می‌توانند با تشکیل شوراهای مقاومت می‌توانند بکار بزرگی دست بزنند راه پایان دادن به حقوق پایمال شده تشکیل شوراهای مقاومت و کانون‌های شورشی برای ادامه قیام تا پیروزیست.
شورای مقاومت معلمان، بازنشستگان، شورای زنان کارمند، کارگر، دانشجو، دانش‌آموز، شورای مقاومت پزشکان، پرستاران، مادران اعدام شدگان و مادران زندانیان.
آری بگذارید هزار چشمه بجوشد، بگذارید هزار گل بشکوفد، بگذارید کانونها و شوراهای مقاومت در هر شهر و روستا تقسیم شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ecefa96-7840-42bc-997f-f1aee1856ff7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات