728 x 90

دیدگاه مریم رجوی- هماورد رژیم کیست

دیدگاه‌های مریم رجوی

دیدگاه مریم رجوی- هماورد رژیم کیست
دیدگاه مریم رجوی- هماورد رژیم کیست

 

واقعیت این است که امروز مسأله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هماورد این رژیم است، اونها از این‌که راه‌حلی برای معضلات خطیر خودشون پیدا کنند قطع امید کرده‌اند و عاجزند به همین دلیل مأیوسانه تلاش می‌کنند تحولی که ایران را بسوی آزادی هدایت می‌کند عقب بیاندازند اما این خیال باطلی است که قیامهای بی‌وقفه مردم جایی برای اون باقی نگذاشته، قیامهایی که در اشتیاق و عطش مردم ما به آزادی - دمکراسی و برابری ریشه دارد.

باز هم دعوا بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است، حالا سر موضعیها نامشان کانون‌های شورشی است، نامشان نیروهای برانداز است.

و چنان‌چه که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حداکثر بوده- هست و خواهد بود تا آنجا که از طریق کانون‌های شورشی به ارتش آزادیبخش ملی اعتلا یابد و سپاه دشمن ضدبشر را درهم بکوبد
و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیزم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به‌رسمیت بشناسد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c87c07bc-6de9-4627-b0f6-3b961f67ee26"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات