728 x 90

راهی که آمدیم- قسمت ۲۰- مجاهدین و انقلاب ضدسلطنتی

راهی که آمدیم- قسمت ۲۰- مجاهدین و انقلاب ضدسلطنتی
راهی که آمدیم- قسمت ۲۰- مجاهدین و انقلاب ضدسلطنتی

 

مرور تاریخچه مجاهدین خلق ایران


در برنامه‌های قبلی از چگونگی تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم.
هم‌چنین به‌مرور سرفصلهایی که سازمان از آن عبور کرده پرداختیم.
در برنامه قبلی رسیدیم به‌ سرفصل انقلاب ضدسلطنتی.


برادر مجاهد محمد حیاتی ابتدا خلاصه‌ای از بحثهای گذشته که بین سالهای ۵۰تا ۵۷را مرور کردند.
این تاریخ است که وقتی انسان به‌آن مسلط باشد می‌تواند راه آینده را ترسیم کند.
در ضربه ۵۰بیش از ۹۰درصد از کادرها دستگیر شدند. بنیانگذاران اعدام شدند و....
از مرکزیت فقط مسعود رجوی باقی مانده بود.
مجاهدین در زندان چکار کردند؟
این ضربه نه تنها سازمان را کمرشکن نکرد بلکه به‌عکس استحکام آن بیشتر شد.
رمز این استحکام در چیست؟
مهمترین رمز وحدت این است که خطوط اصلی واضح و روشن باشد و یکی هم رهبری ذیصلاح و شایسته داشته باشد.
از سال ۵۰که وارد زندان شدیم مستمر شکنجه و..... به‌خصوص مسعود رجوی.
مجاهدین زندان را تبدیل کرده بودند به‌ دانشگاه برای زندانیهای جدید....

گزیده ها

تازه‌ترین مطالب