728 x 90

راهی که آمدیم- قسمت ۲۶- خط و خطوط سازمان در فاز سیاسی

راهی که آمدیم- قسمت ۲۶ - خط و خطوط سازمان در فاز سیاسی
راهی که آمدیم- قسمت ۲۶ - خط و خطوط سازمان در فاز سیاسی

آیا مواضع سازمان در مقابل خمینی بیرونی شد و به اطلاع مردم ایران رسید؟
مواضع سازمان در مقابل خواسته‌های خمینی.

 

گزیده ها

تازه‌ترین مطالب