728 x 90

راهی که آمدیم- قسمت ۱۳۵- گسترش فعالیت‌های داخله پس از هجرت بزرگ و قیام ۹۶

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

گفتگو با محمد حیاتی
گفتگو با محمد حیاتی

گسترش فعالیت‌های داخله پس از هجرت بزرگ و قیام ۹۶

 

سرکوب قیام ۹۶

برادر سیاوش در جلسهٔ قبل از شکل‌گیری اشرف۳ صحبت کردیم. قرارگاه و به‌قول شما آمادگاه نبرد برای سرنگونی، آن‌هم در قلب اروپا. ظرف ارتش آزادیبخش که مجاهدین برای جنگ بیشتر انرا تأسیس کردند. برادر سیاوش! جنگ بیشتری که مجاهدین از آن صحبت می‌کنند، به‌خصوص در امر داخل کشور چیست؟ لطفاً در این رابطه برای ما توضیح دهید.

‌۱. گسترش فعالیت‌های داخله پس از هجرت بزرگ

مقدمه: چنانکه در گفتارهای قبل گفتیم ما به آلبانی منتقل می‌شویم تا در فضای مناسب جنگ صد برابر علیه دشمن را پیش ببریم. پس از ساختن اشرف۳ و استقرار نیروهای ارتش آزادیبخش و مجاهدین توانستیم این امکان را فراهم کنیم که به گسترش کانون‌های شورشی و پیشبرد استراتژی سرنگونی بپردازیم.

چنانکه پیش از این حول کهکشانها و آثار سیاسی اجتماعی و به‌خصوص تأثیرات قیامهای مردم و افشای سیاسی و امنیتی دشمن توضیح دادیم. در کهکشان سال۱۳۹۵ خواهر مریم به دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ فراخوان داد. مجاهدین اقدامات گسترده‌یی را چه در سطح بین‌المللی و چه در داخل کشور علیه قتل‌عام زندانیان سیاسی پیش بردند. این پروژه در شبکه مجازی به‌طور گسترده در داخل کشور اوج گرفت تا آنجا که فرزند آقای منتظری موقعیت را مناسب دید و نوار آقای منتظری در رابطه با قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌ویژه در رابطه با مجاهدین را علنی کرد که روی موج پیکار جهانی جنبش دادخواهی مجاهدین به‌طور بی‌سابقه‌یی انتشار یافت در آن نوار آقای منتظری هیأت عفو (هیأت مرگ خمینی) را مورد خطاب قرار داد که"بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند"

. این کارزار مجاهدین رئیسی را که کاندید خامنه‌ای برای انتخابات خرداد ۱۳۹۶ بود به رسوایی کشاند تا آنجا که نفرت عمومی علیه رئیسی را برانگیخت. تنفر نسبت به رئیسی تا آنجا گسترش یافت که حتی باند اصلاح‌طلب نیز علیه او به‌خاطر همین قتل‌عام برخاستند و روحانی در مناظره انتخاباتی با رندی روی همین موج تنفر اجتماعی سوار شد خطاب به رئیسی گفت برخیها در ۳۸سال گذشته جز اعدام و زندان کار دیگری بلد نبودند و این یکی از عواملی بود که رئیسی را در نمایش انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری به شکست کشاند و طرح خامنه‌ای برای ریاست‌جمهوری رئیسی بر سرش آوار شد... .

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات