728 x 90

سرود چهار خرداد

از مجموعه سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران

سرود چهار خرداد
سرود چهار خرداد

ســرود ۴خرداد – کاری از سازمان مجاهدین خلق ایران

در ستیغ کوه،‌در بلند ابر، در همه وسعت صحرا(بشنوم خروشتان)۳
در درخش برق، در خروش رعد، در همه آبی دریا(بشنوم خروشتان)۳

به بهروز و احمد به یاران درود به خرداد صبح شهیدان درود
شهادت بود عطف پیکارشان به این رادمردی و ایمان درود

(تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی) ۲

سکوت سحرگاه افسردگان شکست از خروش بدیع‌زادگان
جهانخوار و دژخیم و وابسته‌هان تو محکوم مرگی و ما جاودان

(تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی) ۲

در ستیغ کوه،‌در بلند ابر، در همه وسعت صحرا(بشنوم خروشتان) ۳
در درخش برق، در خروش رعد، در همه آبی دریا(بشنوم خروشتان) ۳

حنیف و سعید و بدیع‌زادگان، رسول است و محمود یارانشان
به بن‌بست رزم و به سد زمان، ره‌آموز پویای رزمندگان

(تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی) ۲

مجاهد غبار از رخ دین زدود که پیوند قرآن و سنت نمود
ز توحید و از نوک پیکان رزم ره انقلابی نوین را گشود

در ستیغ کوه،‌در بلند ابر، در همه وسعت صحرا(بشنوم سرودتان) ۳
در درخش برق، در خروش رعد، در همه آبی دریا(بشنوم سرودتان) ۳

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/24d0d72f-8d6e-4b18-821d-767e42b8a922"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات