728 x 90

سیمای آزادی در آیینهٔ همیاری

سخن روز
سخن روز

«سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران اولین تلویزیون ماهواره‌یی سراسری فارسی‌زبان ۲۴ ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی‌برد. تمام مخارج و هزینه‌های سیمای آزادی به‌وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می‌شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل بر اساس جدایی دین از دولت هستند».

اما این توصیف و این جملات از نوع تبلیغات معمول نیست. حقایق متقنی است که تماماً توسط شمار بسیاری از هموطنانمان در داخل و خارج کشور، در برنامهٔ ۴روزهٔ همیاری با سیمای آزادی، با بیانهایی که از عواطف سرشار و عمیقاً میهن‌پرستانه و آزادیخواهانهٔ آنها نشأت می‌گرفت، مورد تأیید قرار گرفت. بازگویی نمونه‌وار برخی از سخنان این هموطنان، این واقعیت را روشن‌تر می‌کند. از جمله بسیاری از هموطنان بر استقلال کامل سیمای آزادی، به‌عنوان بخشی از مقاومت سرفراز و سازمان‌یافتهٔ مردم ایران، انگشت تأکید نهادند و گفتند:

  • سیمای آزادی تنها رسانه مستقلی است که نبضش با انقلاب و مقاومت ایران می‌زند. حرف مردم را می‌زند واز‍ منافع و انقلاب آنها دفاع می‌کند.
  • سیمای آزادی صدای مستقل ایرانیان است که بازتاب‌دهنده و صدای مظلومیت، قهرمانی، جان‌فشانی و دلاوری نسلهایی است که علیه دیکتاتوری قیام کرده است.
  • این صدا و سیمای ملی مردم ایران است که به‌هیچ قدرتی وابسته نیست، تنها تکیه‌اش به‌مردم خودش است و این‌چنین بیش از دو دهه استوار و پابرجا باقیمانده است.

برخی هموطنان روی استقلال مالی سیمای آزادی، به‌مثابه پایه استقلال سیاسی آن دست می‌گذاشتند:

از جمله خانم هموطنی گفت: «وقتی هزینه یک رسانه را دولتها و قدرتها تأمین می‌کند، آن رسانه باید خطی را دنبال کند که حافظ منافع دولت مربوطه باشد نه منافع مردم ایران، پس لاجرم باید اخبار مقاومت را سانسور کند و راه‌حلهای انحرافی ارتجاعی ـ استعماری مثل خشونت‌پرهیزی، بی‌هزینگی یا آلترناتیوهای قلابی را در مقابل راه‌حل انقلابی و کانون‌های شورشی تبلیغ کند».

زندانیان زندان گوهردشت نیز در شرایط خفقان مطلق از داخل زندان پیام دادند: «سیمای آزادی سیمای مردم ایران است که به‌هیچ قدرتی وابسته نیست تنها تکیه‌اش به‌مردم است و از حمایتهای بی‌شائبه آنها برخوردار است... سیمای آزادی صدای بازداشتی‌های قیام است صدای شهیدانی است که هزینه سنگین آزادی را با خون خویش می‌پردازند این صدا صدای واقعی همه ماست».

از این رو سیمای آزادی، غیرقابل مقایسه با هر رسانهٔ دیگر، در عمق عواطف هموطنانمان جایی ویژه دارد. عواطفی که آن را با توصیفاتی نافذ و شیوا بیان می‌کردند، از جمله می‌گفتند:

  • سیمای آزادی سیمای قلبهای تپنده برای آزادی است
  • سیمای آزادی، چشم و چراغ و روشنایی دل مردم ایران است

هموطنان دیگری هم گفتند سیمای آزادی فقط چراغ روشنایی بخش خانه‌های ما نیست، سیمای آزادی چراغ راهنمایی است که مسیر قیام و انقلاب را روشن می‌کند.

  • سیمای آزادی، مشعل هدایت مردم است.
  • سیمای آزادی، سیمای انقلاب دموکراتیک مردم ایران است.
  • «سیمای آزادی، صدا و سیمای زنان و مردان اهل جنگ و جان بر کفی است که عهد کرده‌اند، سر خم نکنند.

هموطنی گفت: سیمای آزادی، راهنمای عمل روزانهٔ ماست و روزانه نقشهٔ مسیر ما را مشخص می‌کند برای این‌که ما بتوانیم به مقاومت‌مان ادامه بدهیم».

یک جوان قیامی‌دههٔ هشتادی گفت: «من با هدف سرنگونی آخوندها و رسیدن به‌آزادی وارد قیام شدم. سیمای آزادی در این ۱۲۰روز معنی هر لحظه با قیام بودن را فهمیدم. من افتخار می‌کنم که خبرنگار سیمای آزادی هستم».

یک دههٔ هشتادی دیگر از تهران هم گفت: «مهمترین چیزی که من از سیمای آزادی یاد گرفتم و توی زندگی‌ام مؤثر بود مرزبندی با شاه و شیخ است و این‌که برای مبارزه باید قیمت داد، تنها با حرف و شعار نمی‌شود به سرنگونی رسید».

جوان دیگری از اعضای کانون‌های شورشی از اردبیل گفت: «برای من قابل تصور نیست که یک روز سیمای آزادی را نگاه نکنم».

هموطنی از آمریکا نیز گفت: سیمای آزادی نماد شرافت و غیرت و عزت مردم ایران و مأمن مورد اعتماد همه مبارزین آزادی است. سیمای آزادی با توان بیان حقایق، جزیی از انقلاب رهایی‌بخش ماست که هم صدای کانون‌های شورشی و شورشگران قهرمان و نیروهای کف خیابان است و هم وظیفهٔ خبر رسانی و روشنگری را ایفا می‌کند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d46b7d06-163f-40a9-aa4c-52ef031836ea"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات