728 x 90

فعالیت کانون شورش و قیام- ۹خرداد۱۴۰۰

فعالیت کانون شورش و قیام
فعالیت کانون شورش و قیام

فعالیت کانون شورش و قیام

 

در زاهدان کانون شورشی ۸۶۰ طی عملیاتی پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه در این منطقه رو به آتش کشید.

در فنوج نیک‌شهر جوانان کانون شورشی ۲۷۷ جاده نیرو رسانی سپاه به این منطقه رو مسدود کردن.

در تهران در چند نقطه شهر کانونها و جوانان شورشی اقدام به نصب بنرهایی با تصاویری از بنیانگذاران سازمان مجاهدین به همراه جملاتی از مریم و مسعود رجوی کردن روی برخی از این بنرها نوشته شده بود:

مریم رجوی: سه رادمرد بزرگ تاریخ معاصر ایران محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان سازمان مجاهدین را در شورش علیه کهنگی و بن‌بست و خلق دنیای نو بنیانگذاری کردند.

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدق و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود.

جوانان شورشی در کرج، اصفهان، مشهد، نیشابور، کرمانشاه و بهبهان نیز تصاویری از بنیانگذاران شهید سازمان به همراه جملاتی از مسعود و مریم رجوی نصب کردن از جمله در رامسر که شورشگران این شهر دست به نصب و توزیع گسترده تراکتهایی زدن که که روی آنها نوشته شده بود:

مریم رجوی: قیام‌آفرینان! شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژاد هستید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.

در سبزوار کانون شورشی ۸۰۰ طی عملیاتی پایگاه بسیج ضددانش آموزی رو در این منطقه به آتش کشید.

در کرج کانون شورشی ۷۰۲ تصویر منحوس خامنه‌ای رو آتش زد.

در تهران جوانان شورشی در نقاط مختلف بنرهایی از تصویر مریم و مسعود رجوی با این جملات نصب کردن:

مریم رجوی: تحریم انتخابات قلابی یک فریضه ملی و پیمان ملت ایران با شهیدان

مسعود رجوی: نه آتشین به دیکتاتوری دینی! آری به انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم!

در کرج شورشگران این شهر اقدام به نصب تصاویر مریم رجوی کردن که روی این بنرهای نوشته شده بود مریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونی است.

در کرمانشاه جوانان در کانون شورشی ۹۳۹ روی بنرهایی با تصویر مریم رجوی نوشتن: دمکراسی آزادی با مریم رجوی.

در اصفهان جوانان شورشی این شهر به‌طور گسترده تراکتهای دست نویس رو در کوچه‌ها پخش کرده و شعار آری به جمهوری دمکراتیک رو به میون مردم بردن.

در ایلام، لاهیجان، جهرم، شهسوار و سمنان نیز شورشگران با توزیع و نصب تراکت و همین‌طور دیوارنویسی خواست مردم ایران رو همگانی کردن و نوشتند رأی من سرنگونی.

در مینودشت استان گلستان کانون شورشی ۱۳۰ تصویر خامنه‌ای جلاد رو آتش زد.

در سیمین شهر گلستان هم کانون شورشی ۴۳۲ بنری از تصویر خامنه‌ای رو به آتش کشید.

در ارومیه کانون شورشی ۷۴۰ بنر قاسم سلیمانی جلاد رو آتش زد.

در رباط‌کریم تهران کانون شورشی ۴۰۰ طی عملیاتی پایگاه بسیج سرکوبگر ضدسیدالشهدا رو آتش زد.

در کرج کانون شورشی ۱۴۰ با حمله به یکی از مراکز شورای ضداسلامی، این محل تزویر و ریا رو به آتش کشید.

در آستانه اشرفیه، سبزوار و انزلی جوانان شورشی با نصب تراکتهایی از تصاویر مریم و مسعود رجوی شعار رأی من سرنگونی رو بین مردم بردن در تهران شورشگران به‌طور گسترده اقدام به دیوارنویسی جملاتی از مسعود رجوی با این مضمون کردند: مسعود رجوی: قیام آتشین مردم پایان کار ولایت است.

این جوانان هم‌چنین روی دیوارها نوشتند: صدای کانون: مرگ بر حکومت آخوندی مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای.

در کرج کانون شورشی ۴۲۱ تصاویر منحوس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی رو آتش زد.

در پاکدشت تهران کانون شورشی ۷۴۰ طی عملیاتی تصویر منحوس خامنه‌ای رو به آتش کشید.

در مشهد کانون شورشی ۳۰۵ با آتش زدن تصویر منحوس خامنه‌ای عاقبت این جلاد رو به دست مردم ایران نشان داد.

در تهران کانون شورشی ۲۹۵ تابلو ستاد خبری وزارت جاسوسی و شکنجه یعنی وزارت اطلاعات رژیم رو به آتش کشید.

در سمنان کانون شورشی ۸۱۰، در نجف آباد کانون شورشی ۹۳۰ و در کرمان کانون شورشی ۲۱۸ بنرهایی با تصویر قاسم سلیمانی جلاد رو آتش زدند.

در رشت کانون شورشی ۵۵۰ با حمله به پایگاه بسیج سپاه، این مرکز سرکوب رو به آتش کشید.