728 x 90

مروری بر رسانه‌های حکومتی - دوشنبه ۱۲ خرداد۹۹

گزیده روزنامه های حکومتی
گزیده روزنامه های حکومتی

وحشت از کتمان آمار شهدای قیام آبان

روزنامه‌های حکومتی دوشنبه ۱۲آبان انعکاس دهندهٔ وحشت ها از قیام و اعتراض مردم و اوجگیری شکافهای درونی رژیم بعد از برپایی مجلس انقباضی هستند. در صدر این وحشت ها اذعان به کتمان آمار شهدای قیام آبان و هشدار نسبت به پیامدهای آن است. روزنامه حکومتی اعتماد به‌نقل از یک عضو قبلی مجلس ارتجاع نوشته است «اگر شفافیت ایجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضایی ایجاد می‌شود که موج‌های بیگانه به خوبی بر آن سوار خواهند شد و در این نارسایی اطلاعات، قطعاً بخشی از مردم نیز با آنان همراهی خواهند کرد. اینها را گفتیم و هنوز هم می‌گوییم و امیدواریم مسئولان به آن تن دهند چرا که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، بحران پشت بحران خواهیم داشت». و جهان صنعت هم نوشته است: «بالاخره وزیر کشور به حرف آمد البته نه کامل و دقیق». و در ادامه افزوده است: «ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم نه توضیحات رحمانی‌فضلی را قانع‌کننده می‌داند و نه معتقد است که اعتماد عمومی از‌کف‌رفته به این سادگی‌ها قابل بازیابی است».

وحشت از پیآمد بردن مردم به قربانگاه کرونا

تعلل رژیم در مواجهه با کرونا و فرستادن مردم به میدان مین کرونا به‌خاطر امکان چپاول از آنان مورد اذعان روزنامه‌های محافل مغلوب نظام قرار گرفته و نسبت به پیآمد آن هشدار داده‌اند. مستقل در یک مطلب مفصل نوشته است رژیم شیوهٔ جنایتکارانهٔ ایمنی جمعی را برگزیده تا قیمت قرنطینه کردن مردم را ندهد. سپس با اشاره به داراییهای در دست خامنه‌ای نوشته است «ثروت کلیه‌ٔ نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود. سود ده درصدی این ثروت، یکصد میلیارد دلار است که با آن می‌توان هزینه‌ٔ معیشت ده میلیون خانوار (چهل میلیون نفر) کم‌درآمد را پرداخت کرد، از کاسبکاران ضعیف حمایت، زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان را تقویت، حقوق پرستاران را با هزینه‌ها هماهنگ و گرفتاریهای دیگر دولت را رفع و رجوع نمود». این روزنامه در ادامه با یادآوری این‌که «دوران اداره‌ٔ جامعه با قوه‌ٔ قهریه، با ظاهری قانونی گذشته است» به رژیم هشدار داده: «سیلی که بعدها مدیریت ناصحیح حوادث اکنون به راه خواهد انداخت، همه چیز را با خود می‌برد». روزنامه حکومتی آرمان هم در مطلبی به قلم سعیدحجاریان نظریه‌پرداز باند مغلوب با یادآوری علل اهمال نظام در حل مشکلات مردم خاطرنشان کرده است «فساد پربسامد‌ترین مسأله است».

و در ادامه افزوده است: «د‌ر د‌ولت معجزه، د‌رآمد نفتی هنگفتی به‌وجود آمد اما تسویف باعث شد این د‌رآمد نه به امور زیربنایی وارد شود و نه حتی نظارتی صورت بگیرد نتیجه آن که پس از بحران کرونا، برای استقراض ۵‌میلیارد د‌لار به بانک جهانی مراجعه کرد‌ه و به د‌ر بسته خورد‌ه‌ایم؛ یعنی با آن حجم از د‌رآمد نفتی متأسفانه به افلاس افتاد‌ه‌ایم».

شاخ در شاخ شدن دو قوه نمودی بن‌بست نظام

تقریباً تمام روزنامه‌های حکومتی امروز به شکلی به این موضوع پرداخته‌اند. از جوان و سیاست روز و رسالت از باند خامنه‌ای تا روزنامه‌های باند مغلوب و باند روحانی عرصه شاخ در شاخ شدن باندهای حاکم هستند. برای نمونه آرمان به‌نقل از اکبر ترکان وزیر دفاع اسبق و مشاور سابق روحانی نوشته است: «رئیس مجلس جد‌ید به جای آن که سعی کند د‌ر همین ابتد‌ای کار با د‌ولت صلح کند و اولویت‌های کشور را د‌ر نظر بگیرد شروع به تیکه‌پرانی به رئیس‌جمهور و هیات د‌ولت کرد و به د‌ولت الفاظ خسته و فرسود‌ه را نسبت د‌اد و فهرستی از بد‌و بیراه را به د‌ولت نسبت د‌اد‌. بر همین اساس باید از امروز به آنها هشد‌ار د‌اد‌ه شود که بر اساس مصالح کشور قد‌م برد‌ارند‌... اما د‌ر نهایت د‌ولت باید مقاومت کند و نباید با این حرف‌ها مماشات کند».