728 x 90

مسعود رجوی: جنگ مردم ایران با کرونا بخشی از جنگ سرنوشت با خامنه‌ای و رژیم دجال و ضدبشری ولایت فقیه است

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

جنگ مردم ایران با کرونا بخشی از جنگ سرنوشت با خامنه‌ای و رژیم دجال و ضدبشری ولایت فقیه است

نترسید، خشم فرو خورده را به جانب رژیم نشانه بروید

امکانات بهداشتی و درمانی باید در میان مردم توزیع شود

ابتکارها و خلاقیت جوانان به‌ویژه دانشجویان راهگشا و بن‌بست شکن است

 

مسعود رجوی

۱۵اسفند ۹۸

 

       

سایر پیامهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران: