728 x 90

مسعود رجوی: دریغا که تعداد پرپرشدگان و آمار قربانیان فاجعه کرونا در اثر ویروس ولایت از ۲۰۰۰هم بیشتر است

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: دریغا که تعداد پرپرشدگان و آمار قربانیان فاجعه کرونا در اثر ویروس ولایت از ۲۰۰۰هم بیشتر است.

امکانات بهداشتی و درمانی را باید از چنگ رژیم بیرون کشید و در اختیار مردم محروم گذاشت.

ذوالفقار علی بر فرق آخوندهای ضدبشر

کلمهٔ نهایی شفا و نجات خلق ستمدیده است

با تمسک به شیر پیروزمند خدا باید در همه جا رژیم را نشانه رفت.

 

       

 

 

سایر پیامهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران: