728 x 90

نگاهی به ارزشهای مجاهدین- قسمت پنجم- مبارزه با فردیت

نگاهی به ارزشهای مجاهدین- قسمت پنجم- مبارزه با فردیت
نگاهی به ارزشهای مجاهدین- قسمت پنجم- مبارزه با فردیت

ارزشهای مجاهدین- قسمت ۵


مبارزه با فردیت


در هر جایی با این موضوع روبه‌رو هستید که افرادی هستند که به‌آنها خودخواه گفته می‌شود. و نفراتی هستند که می‌گوییم فداکار هستند و برای دیگران قیمت می‌دهند.
قبل از این‌که این یک مسأله فردی باشد به‌طور غریزی در وجود انسان هست....
ولی چون انسان آگاه است علیه هر گونه جبری می‌جنگند...
.... مجاهدین از منافع خودشان گذشتند که بقیه به‌آنها برسند. همه اینها عواملی هستند برای آزمایش انسان. حتی اولاد
مجاهدین خلق در یک کار جمعی این را تجربه کردند و قدم به‌قدم از این منافع گذشت کردند والا چگونه می‌شود با این همه ابتلا روبه‌رو شد جنگید و ایستاد....
.... بنابراین در مسیر بررسی دست‌آوردهای بشری برای شناخت جامع تر خود پرستی متوجه می‌شویم تکامل اجتماعی انسان در این است که بتواند آگاهانه، داوطلبانه و مختارانه انسان دیگری مثل خودش را بالای سر خودش بگذارد. نه از روی اجبار و ترس بلکه از روی انتخاب.....