728 x 90

هماورد – قسمت هشتم

۱۲ ماده ای مسعود رجوی

هماورد
هماورد

به جزئیات مبارزه و جنگمان در زندانهای شاه، و راجع به ۱۲ماده‌ای مسعود رجوی، و نقش حیاتی آن در احیا و بازسازی سازمان مجاهدین خلق ایران، که توسط اپورتونیستهای چپ‌نما و کودتای جنایت بارشان متلاشی شده بود اشاره کردم.

نقش مهم ۱۲ماده مسعود رجوی و راهگشاییش و بالاخره دست‌آوردهای ۱۲ماده‌ای که مسعود رجوی ارائه کرد، تهدید اصلی جنبش ما را مشخص کردن.

نه ما به‌نام مارکسیسم، ضربه خورده بودیم. اما در ۱۲ماده مسعود رجوی، تهدید ما و جنبش ما نه جریان چپ و مارکسیسم، بلکه تهدید راست ارتجاعی بود.

این بسیار بسیار تشخیص بزرگ و مهمی بود….
…. دقیقاً در اوج فشار و شکنجه و در مقابل،کودتای اپورتونیستی، جریان راست ارتجاعی، در زندانها هم آخوندها، که منتظر چنین فرصتی بودن، آتو گرفتن که اندیشه عقب مانده خودشان را در مقابل مجاهدین خلق بارز کنند.

مسعود رجوی بدرستی تشخیص داد.

الآن که جنبش ما ضربه خورده، ولی تهدید ما راست ارتجاعی است.

و این پیش‌بینی دقیقی بود. در واقع نشانه‌های آمدن هیولایی مثل خمینی را می‌داد.

و بهمین جهت در زندان، ما مجاهدین خلق واقف بودیم، که خمینی دارای چه افکار و اندیشه‌هایی است…

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/437cd50d-5a0e-47f9-983c-dc1a0bc7c1f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات