728 x 90

همراه با سؤالات شما- قسمت بیستم

صدای شما از رادیو مجاهد

همراه با سئوالات شما- قسمت بیستم
همراه با سئوالات شما- قسمت بیستم

 

همراه با سؤالات شما قسمت بیستم


درود و سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو مجاهد سلام سلام به شمایی که قلبتان برای آزادی ایران می‌تپد و طبعاً هر کجا که باشید دلتان با ایران و ایرانیه، چرا که عزم جزم کرده که هیچگاه تسلیم نشوید.
از حکومتی صحبت می‌کنیم که به‌گفته مهره‌های خودش روزبه‌روز در گرداب بحرانها دست و پا می‌زند و از نسل به خواسته و شورشی صحبت می‌کنیم که عزم جزم کردند تا آزادی را محقق کنن، البته این مسیر الزامات و فراز و نشیبهایی که دارد که به بهترین شکل باید اونها را پشت سر گذاشت.
«برنامه همراه با سؤالات شما» از قضا برای آمادگی و مسئولیت‌پذیری هر چه بیشتر شما کانون‌های شورشی و جوانان آگاه و مبارز در شهرهای میهن ترتیب داده شده. در این قسمت هم برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به ادامه‌ٔ سؤالات شما پاسخ می‌دهند:

 

 


سؤال:
حضور مردم و قیامها روی سرکوب رژیم تاثیر دارد یا نه؟ اگر دارد به چه صورت؟


رضا مرادی:
یکی از عوامل تعیین‌کننده روی سرکوب رژیم حضور و مقاومت ایران در صحنه است. در دهه ۶۰که رژیم سرکوب خودش را انجام می‌داد به‌دلیل این‌که مردم مثل الآن در صحنه حضور نداشتند ولی مقاومت حضور داشت و با افتخار قیمت آنرا با ۱۲۰هزار شهید پرداخت.
ولی الآن که مردم در صحنه هستند تعادل عوض می‌شود. حضور مردم در صحنه روحیه نیروهای سرکوبگر را درهم می‌شکند در قیام آبان ماه نیروهای رژیم می‌گفتند که اردوی ترس عوض شد...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ef46d114-68b3-4839-b083-3e21419ffd3a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات