728 x 90

همراه با سؤالات شما- قسمت نوزدهم

همراه با سئوالات

همراه با سؤالات شما- قسمت نوزدهم
همراه با سؤالات شما- قسمت نوزدهم

همراه با سؤالات شما قسمت نوزدهم


با سلام درود به شما هموطنان و شنوندگان عزیز قیام آفرین
سلام به شمایی که با روحیه سرشار و قلبی‌ امیدوار فراز و نشیبهای راه را پشت سر می‌گذارید و برای تحقق پیروزی حاضر به پرداخت هر بهایی هستید.
بله شمایی که همیشه و در همه جا فریاد آزادیخواهی سر می‌دهید، و آتش قیام علیه دیکتاتوری ولایت فقیه را هم‌چنان شعله‌ور نگه میدارید.
اما در راستای این نگه‌داشتن شعله، قطعاً که مقدمات و الزاماتی توشه راهتان باید باشد.
«برنامه همراه با سؤالات شما» برای کسب آمادگی و هر چه شورشی‌تر شدن شما جوانان آگاه و مبارز در شهرهای میهن ترتیب داده شده.در این قسمت هم برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به ادامه‌ٔ سؤالات شما پاسخ می‌دهند..

همراه با سولات شما قسمت نوزدهم با سلام درود به شما هموطنان و شنوندگان عزیز قیام آفرین سلام به شمایی که با روحیه سرشار و قلبی امیدوار فراز و نشیبهای راه را پشت سر می گذارید و برای تحقق پیروزی حاضر به پرداخت هر بهایی هستید. بله شمایی که همیشه و در همه جا فریاد آزادی خواهی سر میدهید، و آتش قیام علیه دیکتاتوری ولایت فقیه را همچنان شعله ور نگه میدارید. اما در راستای این نگه داشتن شعله، قطعا که مقدمات و الزاماتی توشه راهتان باید باشد. «برنامه همراه با سوالات شما» برای کسب آمادگی و هرچه شورشی تر شدن شما جوانان آگاه و مبارز در شهرهای میهن ترتیب داده شده.در این قسمت هم برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به ادامه‌ی سوالات شما پاسخ میدهند.. سئوال: یک سرکوب به چه عواملی نیاز دارد؟ رضا مرادی: مهمترین عوامل و ابزار سرکوب عبارتند از: ۱.داشتن حکومت یک دست ۲.یک دستگاه سرکوب ۳.پشتوانه قدرت ۴.حمایت بین المللی که به سرکوب او پوشش بدهد ۵.رغیب و هماورد خودش را حذف یا خنثی کند سئوال: یک حاکمیت یک دست یعنی چه؟ رضا مرادی: اگر سر یک دستگاه یک دست نباشد نمی تواند سرکوب را پیش ببرد مثال منتظری در سال ۶۸ که مخالف کارهای خمینی بود و خمینی ناچار شد او را حذف کند تا کارش را پیش ببرد. همینطور خامنه ای در قیام ۹۸ نتوانست شهید کردن ۱۵۰۰ شهید را پنهان کند.....


سؤال: یک سرکوب به چه عواملی نیاز دارد؟


رضا مرادی:
مهمترین عوامل و ابزار سرکوب عبارتند از:
1.داشتن حکومت یک دست
2.یک دستگاه سرکوب
3.پشتوانه قدرت
4.حمایت بین‌المللی که به سرکوب او پوشش بدهد
5.رغیب و هماورد خودش را حذف یا خنثی کند


سؤال: یک حاکمیت یک دست یعنی چه؟


رضا مرادی:
اگر سر یک دستگاه یک دست نباشد نمی‌تواند سرکوب را پیش ببرد مثال منتظری در سال ۶۸که مخالف کارهای خمینی بود و خمینی ناچار شد او را حذف کند تا کارش را پیش ببرد. همین‌طور خامنه‌ای در قیام ۹۸نتوانست شهید کردن ۱۵۰۰شهید را پنهان کند.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1509b90c-1b90-4f4c-9436-a3a8dd9833d9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات