728 x 90

همراه با سؤالات شما - قسمت چهارم

صدای شما از رادیو مجاهد

همراه با سؤالات شما - قسمت چهارم
همراه با سؤالات شما - قسمت چهارم

 

در قسمتهای قبلی برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به این پرسشها پاسخ دادند که ما چرا در این رژیم با چنین ابعادی از سرکوب روبه‌رو هستیم و خلاصه این‌که که علت ماندن رژیم در این ۴۰سال چه بوده. و آیا این رژیم می‌تواند برای یک دوران دیگر ادامه حیات داشته؟
در این قسمت می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که کشورهای اروپایی و آمریکا چه پاسخی به مردم و جامعه خودشان می‌دهند که با یک رژیم جنایتکار معامله و مماشات می‌کنند؟
و این‌که با توجه به این‌که مجاهدین خلق پروژه‌های اتمی رژیم را افشا کردند تناقضی با سیاست مماشات ندارد؟ و آیا سر مجاهدین و مقاومت ایران هم زدو بندی صورت گرفته بود؟

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/244e1cd0-a5bd-4891-84dc-353629d864bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات