728 x 90

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۸

صدای شما از رادیو مجاهد

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۸
همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۸

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۸

پرسش و پاسخ با برادر مجاهد رضا مرادی در مورد تحولات لبنان و تاثیر آن روی قیام ایران.

سئوال:

آیا قیام مردم لبنان الان ادامه دارد و چه تاثیری روی مردم و قیام مردم ایران دارد؟

رضا مرادی:

دقیقا تاثیر گزار است چرا که از لبنان بعنوان عمق استراتژیک رژیم نام برده می شود، که در حال فرو ریختن است و هر چه قدرت رژیم کمتر و کمتر بشود این عمق استراتژیک از بین می رود و بقول خامنه ای که گفت: (ما خط را در سوریه و لبنان و عراق می بندیم که خط نبرد به تهران و شهرهای ایران کشیده نشود).

هرچقدر که عمق استراتژیک رژیم زیر ضرب می رود و فرو می ریزد این جبهه به سمت ایران و شهرهای ایران بخصوص بسمت تهران کشیده می شود.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/87f0121c-c067-4fe0-aeb7-562ebadb88d0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات