728 x 90

پاسخ ادی راما نخست‌وزیر آلبانی به دعاوی خامنه‌ای درباره مجاهدین

پاسخ ادی راما نخست‌وزیر آلبانی به دعاوی خامنه‌ای درباره مجاهدین
پاسخ ادی راما نخست‌وزیر آلبانی به دعاوی خامنه‌ای درباره مجاهدین

 

ادی راما نخست وزیر آلبانی:


استقبال از مجاهدین باعث افتخار آلبانی ست و همسو با سنت آلبانی.
ادی راما نخست وزیر آلبانی در پاسخ به دعاوی خامنه ای در باره حضور مجاهدین در این کشور گفت: ما عملی را انجام دادیم که باعث افتخار آلبانی و همسو با سنت آلبانی ست.
در یک توافق غیرقابل بحث با آمریکا برای استقبال و باز کردن درها بسوی گروهی از مردم که جانشان در خطر است.
ما در دیکتاتوری زندگی کردیم و خیلی خوب میدانیم که دیکتاتورها چگونه عمل میکنند و چگونه همه چیز را کنترل میکنند تا هر مخالفی را در سرتاسر جهان نابود کنند.