728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۰ مرداد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۰مرداد ماه
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۰مرداد ماه

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.پیام از رادیو مجاهد به امیر تبریز:
با درود بر امیرخیز تبریز، آزادی نزدیک است، سعید که با شما در ارتباط است از دوستان ماست.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به طوفان جوانمرد از مازندران :
ما به دریا حکم طوفان داده ا یم،دوست عزیز،علی که با شما در ارتباط است از طر ف ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به اکبر ۲۱۶ :
رضا که با شما ارتباط دارد از دوستان ما می‌باشد با او ادامه بدهید.
پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به امیر مهدی:
با سلام و درودهای انقلابی , فرزندان ایران هیچ‌گاه در مقابل دیکتاتورها سکوت نکرده‌اند .
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به علی از گنبد:
با سلام و درودهای انقلابی پویا که با شما در ارتباط است از طرف م امی باشد با او ارتباط برقرار کنید.موفق و پیروزباشید