728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۰ دی

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۰   دیماه  ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۰ دیماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به میلا د۱۱۰:
حسین از دوستان ماست به او اعتماد داشته باشید و ارتباطتان را ادامه دهید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به علی خوزستان:
دوستمان آرش از طرف ما می باشد به او اعتماد کنید و به ارتباط خودتان ادامه بدهید .
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به آقایوسف:
با سلام و درودهای انقلابی به دوست گرامی و قهرمان آقا یوسف، برایتان آرزوی موفقیت و بردباری و صبر بیکران در سختیهای پیش رو داریم، رژیم پا به گور آخوندی در حال سقوط و سرنگونی است و باید به این ایمان داشت، مسعود که با شما در ارتباط است از جانب ماست، به او اعتماد کنید و در مورد موضوعاتی که دارید از وی کمک بگیرید.
پایان پیام


پیام ازرادیو مجاهد به سبحان:

با ابراز خرسندی بسیار از وصل ارتباطتان، ما یار سختیها و دشواریها برای مردم محروم خود هستیم، مسعود از جانب ماست به وی اعتماد کنید و ارتباط خود را حفظ کنید و او رهنمودهای لازم را به شما در هر زمینه‌ای می‌دهد. با امید موفقیت برای شما.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به عرفان از نوشهر:
آزادی از آن ِمجاهد است . خواهر منیر از طرف ما می باشد می‌توانید ارتباط داشته باشید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به برادر«آرمین۱۳۶۰»
با تقدیر از استمرار ارتباط و خاطراتی که از شهیدان گفتید برایتان در تعهدات بیشتر در کاربا داریوش آرزوی موفقیت داریم.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به برادر «ب»:
وصل ارتباط و انتخاب شما برای استمرار مبارزه را تبریک می‌گوییم حسین که با او ارتباط برقرار کردید از طرف ما می باشد به رهنمودهای او عمل کنید.موفق باشید .
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به‌شهاب ۱۸:
سهراب از دوستان ما است به او اعتماد کنید و ارتباط خودتان را ادامه بدهید .
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به خسرو همدان:
” یه جزر و مدی در راهه که میتونه تبدیل به سیل بشه“.
سعید که در ارتباط با شماست، از طرف ما می‌باشد. می‌توانید کارتان را با وی ادامه دهید
.پایان پیام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/02d93a12-5361-4e1d-9e4f-e22d0fa74b40"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات