728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۱فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۱فروردین (۱)
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۱فروردین (۱)

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


اکنون به پیامهای خود توجه کنید:

 

 

پیام از رادیو مجاهد به رامین از کردستان:
با یاد شهید راه آزادی رامین حسین پناهی، با یاد ایستادگیها و شجاعت مردم قهرمان کرد. به امید دیدار در ایران آزاد فردا و جشن پیروزی. دوست عزیز پریا از دوستان ماست به او اعتماد کنید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به شاهین از بوشهر:
شاهین عزیز هادی که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید
پایان پیاممرتضی از دوستان ماست به ارتباط و همکاری خود با وی ادامه دهید - موفق باشید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به محمد ۳۰۳از یزد:
محمد 303از یزد، برادرمان کاوه کریمی که با شما در ارتباط است مورد اعتماد است و کارتان را با وی ادامه دهید.
پایان پیام