728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۱ آذر

پیام به نیروها- ۱۱ آذر
پیام به نیروها- ۱۱ آذر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران

پیام از رادیو مجاهد به محمد فروغ:

سیاوش که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به ارتباط و همکاری با وی ادامه دهید . موفق و پیروز باشید .

پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به ارغوان:

”به لب‌هایم مزن قفل خموشی

که در دل قصه‌ای ناگفته دارم

ز پایم باز کن بند گران را

کزین سودا دلی آشفته دارم

منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست

به سر اندیشه پرواز دارم

سرودم ناله شد در سینه تنگ

به حسرتها سر آمد روزگارم ... “

رابطه‌تان را با امیر مستحکم کنید.

پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به حضرات تلشکری و آرپناهی۵۷۲۳:

با سلام و درودهای انقلابی و توحیدی و با ایقان به سرنگونی نظام پا به گور خامنه‌ای . سعید که از هلند با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کرده و فعالیت‌های میهنی خود را در هماهنگی با وی شروع کنید . پیروزی نزدیک است .

پایان پیام