728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۴ تیر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۴ تیر
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۴ تیر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به بْلگار تهران:
سحر که با شما در ارتباط است از دوستان ما می باشد . پاینده و موفق باشید.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به امید جوانان:
با سلام و درودهای انقلابی، اخبار و فعالیت‌های ارزشمند شما در جهت سرنگونی رژیم پلید آخوندی به دستمان می‌رسد. به کارهایی که انجام می‌دهید کم بها ندهید، هرکار به ظاهر کوچکی ضربه‌ای به دشمن و چشم روشنی و امید برای جوانان و خلق در زنجیرمان است. هیچ کار بزرگی بدون انجام کارهای کوچک امکانپذیر نیست. منتظر ادامه فعالیت‌های شما از طریق پویا هستیم. موفق باشید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به هادی از کرج:
فریاد که با شما در ارتباط است از طرف ماست به او اعتماد کنید.
پایان پیام.