728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۵دی

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۵ دی
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۵ دی


پیام از رادیو مجاهد به:

دوست گرامی رضا: خداوند راه می‌شود گمگشتگان را.

فری ۷۵۳۱قائم از شمال: حسین که با شما در ارتباط است از برادران مورد اعتماد ما می‌باشند از ارتباط با شما خوشحالیم.

از جانب رها به پسرخاله M: کد آشنایی شما بشرح زیر است: تو با قلب ویران من چه کردی، رها از دوستان ما هستند کارتان را در اسرع وقت آغاز کنید. ارتباطتان را وصل نگهدارید منتظر تشکیل کانون شورشی شما هستیم.حامد: از جانب رهیار کد آشنایی شما بشرح زیر است: عدد۶۰۶۶تکرار می‌کنیم عدد ۶۰۶۶رهیار از دوستان ما هستند اعتماد کنید.

برادرع ج پ م ع: برادر حمید که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به ایشان اعتماد کنید. به امید ایرانی آزاد و آباد با سرنگونی رژیم آخوندی.

شهره ۶۱۴: حسین که با شما تماس گرفته و با او صحبت کردید از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید.

آقای شاهین: نادر که با شما تماس می‌گیرد از طرف ما می‌باشد با او ادامه بدهید.

مطلب پارسا: با هم و برای هم به امید فردای روشن‌تر و ایرانی آزادتر.

سعید: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید.